APEL wystosowany do Autism-Europe

Apel do Autism-Europe - Ukraina

APEL wystosowany do Autism-Europe

Poniżej nasz APEL wystosowany do Autism-Europe:

Szanowni członkowie Zgromadzenia Ogólnego Autism-Europe,

Szanowni Członkowie Komitetu Wykonawczego Autism-Europe,

Drodzy Przyjaciele,

W imieniu członków Porozumienia Autyzm-Polska, apelujemy o solidarność społeczności Autism-Europe z narodem Ukraińskim.

W obliczu brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, życie wielu Ukraińców znalazło się w niespotykanym niebezpieczeństwie. Od wczorajszego ranka, każda godzina przynosi nam dramatyczne, szokujące wiadomości i obrazy. Jesteśmy świadkami niespotykanego rozwoju wydarzeń i wyzwań.

Pośród osób najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo na Ukrainie są teraz osoby z autyzmem i ich rodziny. W Polsce oczekujemy wielu uchodźców w najbliższych tygodniach, wśród nich osób ze specjalnymi potrzebami. Mogą oni doświadczać niepewności, osamotnienia, bezradności, beznadziei, rozpaczy i żałoby. Będą oni potrzebować kompleksowego wsparcia w ich nowych lokalnych społecznościach, tak aby mogli poczuć się bezpiecznie i otrzymać stosowną opiekę. Przygotowujemy się na miarę naszych możliwości do działań, które będą mogły wesprzeć ich.

Dlatego apelujemy o solidarność – powinniśmy być zjednoczeni z narodem Ukraińskim. Powinniśmy być zjednoczeni z naszymi ukraińskimi organizacjami partnerskimi.

Powinniśmy rozważyć wspieranie osób na miejscu i w tym samym czasie wspieranie ukraińskich uchodźców w naszych krajach. Powinniśmy w pierwszej kolejności zapytać naszych ukraińskich partnerów, jakie są ich najpilniejsze potrzeby i odpowiedzieć efektywnymi działaniami. Zwracamy się do Komitetu Wykonawczego Autism-Europe z prośbą o podjęcie odpowiednich działań. Zwracamy się do wszystkich Członków Autism-Europe o pilną refleksję, dyskusję i propozycję działań, jakie mogą zostać podjęte i skoordynowane w ramach Autism-Europe.

Z wyrazami szacunku,

Michał Wroniszewski

Przewodniczący Porozumienia Autyzm-Polska

Małgorzata Rybicka

Wiceprzewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska

Warszawa, 25 lutego 2022 rok