2019

 1. Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu
 2. Program Erasmus +
 3. Ku lepszej jakości życia osób z autyzmem w środowisku lokalnym
 4. PROO – Fundacja Wspólnota Nadziei – małopolski lider działań na rzecz dorosłych osób z autyzmem

2018

 1. Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu.
 2. Na drodze integracji ku lepszej jakości życia osób.
 3. Program ERASMUS +

2017

 1. Wzrost samodzielnosci doroslych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej. Okres realizacji: od 1.04.2016 roku do dnia 31.03.2018 roku. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. WOkres realizacji: od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. (z możliwością jego przedłużenia do 31.03.2018 r.). Kwota dofinansowania:  670 837,24 zł. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 3. Odnowienie pomieszczeń na Farmie Życia w ramach konkursu “Wspieramy Wolontariuszy ”organizowanego przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.
  termin realizacji – 31.07.17 – 31.12.17
 4. Rozwijanie kompetencji kadry pracującej na rzecz osób dorosłych z autyzmem – job – shadowing w modelowych organizacjach europejskich w ramach Programu Erasmus +termin realizacji – 30.10.17 – 30.10.19

2016

 1. Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem
 2. Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej
 3. Rehabilitacja społeczna i usamodzielnianie
 4. Dofinansowanie wkładu własnego

2015

 1. Wzrost kompetencji funkcjonariuszy
 2. Obywatele z autyzmem aktywni społecznie

2014

 1.  Rehabilitacja społeczna i usamodzielnienie – całościowy system wsparcia osób z autyzmem. Termin realizacji: kwiecień 2013 – marzec 2014, środki PFRON.
 2. Rehabilitacja społeczna i usamodzielnienie – całościowy system wsparcia osób z autyzmem. Termin realizacji: kwiecień 2014 – marzec 2015, środki PFRON.
 3. PI – PWP Edu-Autyzm – Działanie 7.2.2 POKL. Partnerzy: Belgijskie Stowarzyszenie WAI-NOT, Małopolski Związek Pracodawców. Termin realizacji: 01.09.2012-28.02.2015.
 4. Spotkanie dożynkowe – Dzień Farmera, dofinansowanie ze środków Gminy Zabierzów termin realizacji: 09.2014.
 5. Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem, finansowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, lider Fundacja Synapsis. Termin realizacji: 1.01.2013-30.09.2014.
 6. Learning Groups-We Can Do It, projekt partnerski Grundtviga. Termin realizacji: 1.08.2012- 31.07.2014
 7. L’Europe, c’est nous!, Projekt partnerski Grundtviga. Termin realizacji: 1.08.2013-31.07.2015
 8. Budowa ścieżki zdrowia na Farmie Życia w Więckowicach w ramach konkursu grantowego “Wspieramy Sąsiadów “organizowanego przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o

2013

 1. “Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem – rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające na Farmie Życia – Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel – Dom w połowie drogi”. Termin realizacji: do marca 2013, środki PFRON.
 2. “Rehabilitacja społeczna i usamodzielnienie – całościowy system wsparcia osób z autyzmem”. Termin realizacji: kwiecień 2013-marzec 2014), środki PFRON.
 3. “Wsparcie osób z autyzmem II” – Działanie 1.3.6 POKL. Termin realizacji: do września 2013, projekt systemowy, lider PFRON.
 4. “PI – PWP Edu-Autyzm” – Działanie 7.2.2 POKL. Partnerzy: Belgijskie Stowarzyszenie WAI-NOT, Małopolski Związek Pracodawców. Termin realizacji: 01.09.2012-28.02.2015.
 5. “Spotkanie dożynkowe – Dzień Farmera”, dofinansowanie ze środków Gminy Zabierzów (09.2013).
 6. “W kierunku rynku pracy – aktywizacja zawodowa osób z autyzmem”. Urząd Marszałkowski. Termin realizacji: 1.08.2013-30.11.2013.

2012

 1. „Wsparcie osób z autyzmem II” – projekt realizowany w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 – PFRON Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin realizacji: 01.12.2011 r. – 30.09.2013 r.
 2. „Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem- rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające na Farmie Życia – Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel – Dom w połowie drogi”. 21 beneficjentów (DCA). Zadanie zlecone PFRON. Termin realizacji: 01.2010 – 03.2013.
 3. Niepełnosprawność w zrównoważonym rolnictwie: nowe podejście do szkolenia pracowników ( DIANA). Program Lifelong Learning Leonardo da Vinci. Okres realizacji:1.11.2009 – 31.10.2012
 4. PI –PWP Edu-Autyzm. Partnerzy: Belgijskie Stowarzyszenie WAI-NOT, Małopolski Związek Pracodawców. Działanie 7.2.2 POKL. Termin realizacji: 01/09/2012-28/02/2015
 5. Świadomi obywatele dla autyzmu. Dialog Polska-Ukraina. Program „Przemiany w Regionie- RITA”. Termin realizacji: 15.06.2012- 15.09.2012.
 6. Learning Groups: We Can Do It!. Program Grundtvig, z udziałem partnerów z Turcji, Francji, Niemiec, Węgier. Termin realizacji: 1.08.2012- 31.07.2014.
 7. Dzień Farmera – spotkanie dożynkowe. Urząd Gminy Zabierzów. Termin realizacji: 12.07.2012-31.10.2012.
 8. Dzień Farmera – rekreacja, integracja, informacja. Urząd Marszałkowski. Termin realizacji: 1.08.2012-30.09.2012.
 9. Ku Nadziei – przeciw stereotypom. Wojewoda Małopolski. Termin realizacji: 1.11.2012-31.12.2012.

2011

 1. Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy dla osób z autyzmem na Farmie w Więckowicach. Zadanie zlecone przez GOPS w Zabierzowie na okres 1.07.2009 – 30.06.2014
 2. „Wsparcie zatrudnienia dorosłych osób z autyzmem” – Europejski Fundusz Społeczny w ramach POKL. Termin realizacji: 1.01.2010 – 31.12.2011.
 3. “EDU-SERF: Education through the serious fun” / “EDU-SERF: Uczenie się przez poważną zabawę” w ramach Programu Gruntvig UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. Termin realizacji: 08.2009 – 07.2011.
 4. „DIANA – Disability in sustainable agriculture: a new approach for training of practitioners” / “DIANA – Niepełnosprawność w zrównoważonym rolnictwie: nowe podejście do szkolenia praktyków” w ramach Programu Gruntvig UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE: LEONARDO DA VINCI. Partnerstwo w projekcie; lider – Wydział Rolniczy Uniwersytetu w Bolonii. Termin realizacji: 10.2009-09.2012
 5. „Life Farm”. Bryan Guinness Charitable Trust. Termin realizacji: 07.2009-12.2011. Dofinansowanie budowy drugiego domu na Farmie.
 6. “Dzień Farmera – spotkanie dożynkowe”. Termin realizacji: 09.2011. Dofinansowanie: Urząd Gminy Zabierzów.
 7. „Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem- rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające na Farmie Życia – Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel – Dom w połowie drogi”. Termin realizacji: 01.2010 – 03.2011. 21 beneficjentów (DCA). Zadanie zlecone PFRON.
 8. „Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem – rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające na Farmie Życia – Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel – Dom w połowie drogi”. Termin realizacji: 02.2010 – 03.2011. 7 beneficjentów (HOSTEL, FARMA). Zadanie zlecone PFRON.
 9. „Budowa budynku mieszkalnego – zamieszkania zbiorowego (II etap Farmy Życia)…” Termin realizacji: 08.2010 – 12.2010. Środki PFRON będące w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
 10. „Budowa obiektu zamieszkania zbiorowego: II etap Farmy Życia…”. Termin realizacji: 07.2009 – 08.2012. Środki MRPO na lata 2007-2013.
 11. “LIFE FARM – essential strengthening and further development of a model rural community for adults with autism”. Termin realizacji: 2010 – 2012. Dofinansowanie Fundacji Holenderskiej.

2010

 1. Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy dla osób z autyzmem  na Farmie w Więckowicach. Zadanie zlecone przez GOPS w Zabierzowie na okres 1.07.2009 – 30.06.2014.
 2. „Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia dorosłych osób z autyzmem” – Europejski Fundusz Społeczny w ramach POKL. Termin realizacji: 1.08.2008-31.07.2010
 3. „Wsparcie zatrudnienia dorosłych osób z autyzmem” – Europejski Fundusz Społeczny w ramach POKL. Termin realizacji: 1.01.2010-31.12.2011.
 4. “EDU-SERF:  Education through the serious fun” / “EDU-SERF: Uczenie się przez poważną zabawę” w ramach Programu Gruntvig UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. Termin realizacji: 08.2009-07.2011.
 5. „DIANA- Disability in sustainable agriculture: a new approach for training of practitioners” / “DIANA- Niepełnosprawność w zrównoważonym rolnictwie: nowe podejście do szkolenia praktyków” w ramach Programu Gruntvig UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE: LEONARDO DA VINCI. Partnerstwo w projekcie; lider- Wydział Rolniczy Uniwersytetu w Bolonii. Termin realizacji: 10.2009-09.2012
 6. „Life Farm”. Bryan Guinness Charitable Trust. Termin realizacji: 07.2009-12.2011. Dofinansowanie budowy drugiego domu na Farmie.
 7. “Dzień Farmera –spotkanie dożynkowe” . Termin realizacji: 09.2010. Dofinansowanie:  Urząd Gminy Zabierzów.
 8. „Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem- rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające na Farmie Życia- Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel- Dom w połowie drogi”. Termin realizacji: 01.2010-03.2010. 21 beneficjentów (DCA). Zadanie zlecone PFRON.
 9. „Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem- rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające na Farmie Życia- Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel- Dom w połowie drogi”. Termin realizacji: 02.2010-03.2010. 7 beneficjentów (HOSTEL, FARMA). Zadanie zlecone PFRON.
 10. „Budowa budynku mieszkalnego – zamieszkania zbiorowego (II etap Farmy Życia)….” Termin realizacji: 08.2010-12.2010. Środki PFRON będące w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
 11. „Budowa obiektu zamieszkania zbiorowego: II etap Farmy Życia…”. Termin realizacji: 07.2009-08.2012. Środki MRPO na lata 2007-2013.
 12. “LIFE FARM – essential strengthening and further development of a model rural community for adults with autism” . Termin realizacji: 2010-2012. Dofinansowanie Fundacji Holenderskiej.

2009

 1. Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy dla osób z autyzmem na Farmie w Więckowicach. Zadanie zlecone przez GOPS w Zabierzowie na okres 1.07.2009- 30.06 2014. Opłaty za pobyt-od mieszkańców, dofinansowanie z MOPS ( w tym- opłaty rodziców).
 2. “Farma Życia – rozwój na rzecz osób z autyzmem”. Krakowska Fundacja Komunikacji Społecznej TViR. Termin realizacji: 04.2008 – 03.2009
 3. “Dzień Farmera – spotkanie dożynkowe”. Urząd Gminy Zabierzów (dofinansowanie zadania). Termin realizacji: 26.01.2009 – 30.10.2009
 4. “DIANA – Disability in sustainable Agriculture a New Approach for Training of practitioners”/ “DIANA- Niepełnosprawność w zrównoważonym rolnictwie: nowe podejście do szkolenia praktyków” w ramach Programu Gruntvig Uczenie się przez całe życie: Leonardo da Vinci. Partnerstwo w projekcie. Lider projektu: Wydział Rolniczy Uniwersytetu w Bolonii. Termin realizacji: 10.2009 – 09.2012
 5. “EDU-SERF: Education through serious fun”/” EDU-SERF: Uczenie się przez poważną zabawę” w ramach Programu Grundtvig Uczenie sie przez cale życie . Termin realizacji: 08.2009 – 07.2011. Partnerstwo w projekcie.
 6. “Life Farm”. Bryan Guinness Charitable Trust. Termin realizacji: 07.2009 – 12.2011. Dofinansowanie budowy drugiego domu na Farmie.
 7. “Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem”. Europejski Fundusz Społeczny w ramach POKL (finansowanie poprzez Wojewódzki Urząd Pracy). Termin realizacji: 1.08.2008 – 31.07.2010

2008

 1. “Hostel na rzecz integracji społecznej – kompleksowe wsparcie dla osób z autyzmem i ich rodzin” – Urząd Miasta Krakowa
 2. Piknik Integracyjny “Dzień Farmera” – Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie
 3. “Kompleksowe wsparcie dla osób z autyzmem – zajęcia usprawniające w Hostelu i na Farmie Życia” – PFRON – PARTNER III
 4. “Dzień Farmera – Spotkanie dożynkowe” – Urząd Gminy Zabierzów
 5. “Farma Życia – rozwój na rzecz osób z autyzmem” – Krakowska Fundacja Komunikacji Społecznej
 6. “Oswoić świat -inicjatywy służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społ. Dzieci i młodzieży dotkniętych autyzmem i ich rodzin” FOP/ wnioskodawca KTA o/Białystok
 7. “Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem” – Wojewódzki Urząd Pracy (POKL 17.2.1/1/08)
 8. “W kierunku przedsiębiorstwa społecznego – pilotażowy program aktywizacji zawodowej osób z autyzmem” – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 9. “Farma szansą dla zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 10. “Chwila wytchnienia” – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 11. “Farma szansą dla zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Małopolski Urząd Wojewódzki
 12. “Spotkania integracyjne na Farmie” – Małopolski Urząd Wojewódzki
 13. “Seminarium kontaktowe Program “uczenie się przez całe życie” – GRUNTVIG
 14. “Share4More” – RaboBank
 15. “Kryształowa Maska” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2007

 1. Partnerstwo dla Rain Mana – Rain Man dla Partnerstwa, projekt realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt realizowany od czerwca 2005 do marca 2008 roku włącznie);
 2. Strategia na życie – integracja zawodowa i społeczna osób z autyzmem, finansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, projekt dwuletni (2006/2007);
 3. Prowadzenie mieszkania chronionego dla mieszkańców gminy Kraków, wsparcie realizacji zadania publicznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie wieloletnie: realizowane od 1.11.2005);
 4. Od Hostelu do Farmy: ku dorosłości osób z autyzmem, program PARTNER realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 5. Dzień Farmera – spotkanie dożynkowe, wsparcie realizacji zadania publicznego przez Gminę Zabierzów oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 6. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wsparcie realizacji zadania publicznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 7. Od terapii przez sztukę do aktywności zawodowej: organizacja i prowadzenie wielofunkcyjnej pracowni plastycznej i sztuki użytkowej w Domu na Farmie w Więckowicach, wsparcie realizacji zadania publicznego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej;
 8. Pracownia wiedzy i umiejętności – kompleksowe wsparcie dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, wsparcie realizacji zadania publicznego przez Małopolski Urząd Wojewódzki;
 9. Organizacja i prowadzenie pracowni plastycznej i sztuki użytkowej dla osób z autyzmem, projekt współfinansowany przez Fortis Foundation Polska;
 10. Organizacja i prowadzenie pracowni plastycznej i sztuki użytkowej dla osób z autyzmem na Farmie Życia w Więckowicach, wsparcie realizacji zadania publicznego przez Małopolski Urząd Wojewódzki.