2024

 1. Ku samodzielności


 2. Kompleksowa rehabilitacja oparta na IPD w celu zwiększenia samodzielności2023

 1. Życie społeczne bez barier – wsparcie dla osób w spektrum autyzmu, ich rodzin i opiekunów2022-2024

 1. Zrozumieć i wspierać – ochrona praw osób z autyzmem


 2. Grant instytucjonalny w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny2021

 1. Od zależności ku samodzielności


 2. Optymalizacja wsparcia dla dorosłych niesamodzielnych osób z autyzmem i ich rodzin2020-2021

 1. Sami-Dzielni

 2. Bezpieczne WTZ


 3. Bezpieczny dom


 4. Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu


 5. Kraków AirPort


 6. PROO – Fundacja Wspólnota Nadziei – małopolski lider działań na rzecz dorosłych osób z autyzmem