2022

  1. Zrozumieć i wspierać – ochrona praw osób z autyzmem
  2. Grant instytucjonalny w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

2021

  1. Od zależności ku samodzielności
  2. Optymalizacja wsparcia dla dorosłych niesamodzielnych osób z autyzmem i ich rodzin

2020-21

  1. Sami-Dzielni
  2. Bezpieczne WTZ
  3. Bezpieczny dom
  4. Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu
  5. Kraków Air Port
  6. PROO – Fundacja Wspólnota Nadziei – małopolski lider działań na rzecz dorosłych osób z autyzmem