2023

 1. Życie społeczne bez barier – wsparcie dla osób w spektrum autyzmu, ich rodzin i opiekunów

2022 – 23

 1. Zrozumieć i wspierać – ochrona praw osób z autyzmem
 2. Grant instytucjonalny w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

2021

 1. Od zależności ku samodzielności
 2. Optymalizacja wsparcia dla dorosłych niesamodzielnych osób z autyzmem i ich rodzin

2020-21

 1. Sami-Dzielni
 2. Bezpieczne WTZ
 3. Bezpieczny dom
 4. Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu
 5. Kraków Air Port
 6. PROO – Fundacja Wspólnota Nadziei – małopolski lider działań na rzecz dorosłych osób z autyzmem