fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Działalność

Dzienne Centrum Aktywności

Dzienne Centrum Aktywności to struktura zależna od realizowanych w danym okresie projektów, dotyczących szczególnie rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej osób z autyzmem.

Obecnie są to projekty finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ostatnim okresie w zależności od charakteru tych projektów liczba Uczestników Zajęć dziennych w pracowniach na farmie wahała się od 30 – 60 osób niepełnosprawnych z autyzmem. Prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz edukacji, terapii, rehabilitacji w tym również aktywizacji zawodowej i społecznej osób dotkniętych autyzmem, rozwijanie alternatywnych form pracy dostosowanych do tej grupy osób, jak również prowadzenie pośrednictwa pracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, to ważne zadania DCA.