fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Działalność

Gospodarstwo ekologiczne

Założone zostało na Farmie w latach 2005-2007, gdy realizowany był Projekt „Partnerstwo dla Rain Mana- Rain Man dla Partnerstwa” (IW Equal, Lider- Fundacja Synapsis). W obrębie 7 ha użytkowanej parceli wydzielono miejsca i założono:  ogród przydomowy,  10 a warzywnik, tunele foliowe, jagodnik i sad, łąki i pastwiska, aleję lipową, teren rekreacyjny. Zakupiony został traktor, narzędzia ogrodnicze, ubrania robocze i szafki bhp, sadzonki, nasiona, drobny sprzęt ogrodniczy, itp.

W  2005 roku Fundacja została zarejestrowana jako producent rolny i podjęła starania o uzyskanie certyfikatu ekologicznego gospodarstwa rolnego. We współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (MODR) przygotowany został plan działalności rolno-środowiskowej na lata czerwiec 2005-październik 2009, a następnie – na dalsze lata. Fundacja ściśle współpracuje z MODR do dnia dzisiejszego, a osobą najbardziej nam pomocną w sprawach rolno-ekologicznych jest z ramienia MODR p. Jan Pajdzik. Certyfikat gospodarstwa ekologicznego otrzymany został w 2008 roku.

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na Projekt „Strategia na życie-integracja zawodowa i społeczna osób z autyzmem” w roku 2007 powstała „Strategia funkcjonowania i rozwoju gospodarstwa ekologicznego (2007)”. Zawarte w niej opisy i założenia są w większości aktualne do dziś.

Wszyscy uczestnicy zajęć od początku brali aktywny udział zarówno w założeniu jak i prowadzeniu gospodarstwa. Tak też jest do tej pory. Dobrze zorganizowana aktywność fizyczna służy ich zdrowiu i rozwojowi, sens pracy jest dla nich jasny i zrozumiały, a efekty pracy atrakcyjne i konkretne. Zajęcia ogrodnicze stanowią podstawową formę aktywności w ośrodku „Farma Życia” w Więckowicach.

W  roku 2015 na Farmie pojawiły się pierwsze zwierzęta. Jest to stado 4 owiec i baranka. Stado zostało nabyte  w gospodarstwie ekologicznym w Zębie; zwierzęta są ulubieńcami mieszkańców i uczestników zajęć.  Są też bardzo użyteczne jako „żywe kosiarki”.

W planach mamy powiększenie stada do 10 sztuk, chów ptactwa domowego oraz osiołków. Nie planujemy chowu koni huculskich i królików, co zakładaliśmy kilka lat temu (vide „Strategia…”).