fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Działalność

Hostel

Utworzony został jako niezbędny etap wstępny do realizacji projektu Centrum Nauki i Życia Farma w Więckowicach.

W ostatnich latach w budynku Hostelu przy ul. Olsztyńskiej 14 w Krakowie działa Filia Dziennego Centrum Aktywności. Odbywają się w niej zajęcia dzienne z uczestnikami realizowanych w danym okresie projektów i zadań.

Z usług pobytowych korzystają osoby z autyzmem i ich rodziny. Z noclegu korzystają również zaprzyjaźnione środowiska działające na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W Hostelu mają też miejsce kilkudniowe pobyty terapeutyczne rodzin, a dla rodzin potrzebujących wparcia  prowadzone są usługi odciążające.

W budynku tym są też okresowo świadczone porady prawne i psychologiczne, odbywają się spotkania z rodzicami oraz zebrania zarządu.

Z uwagi na wielość funkcji miejsce to jest ośrodkiem różnych aktywności i działań, tradycyjnie zwanym Hostelem.

Adres Hostelu:
ul. Olsztyńska 14, 31-410 Kraków