fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Działalność

Małopolski Dom Pomocy Społecznej

Małopolski Dom Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia” rozpoczął działalność 16 sierpnia 2012 roku. Przeznaczony jest on dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Znajduje się w Więckowicach, w gminie Zabierzów, 15 km od Krakowa, na terenie  ośrodka  Centrum Nauki i Życia FARMA.

Powstał w wyniku przekształcenia Rodzinnego Domu Pomocy prowadzonego przez Fundację Wspólnota Nadziei na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Zabierzowie w latach 2008- 2012.

W dniu 30.06.2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie zlecił Fundacji Wspólnota Nadziei, na okres jednego roku, realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na „prowadzeniu całodobowych usług bytowych i opiekuńczych w formie rodzinnego domu pomocy dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu osób wymagających z powodu wieku oraz niepełnosprawności intelektualnej (autyzm) wsparcia w tej formie”. Po upływie roku, w dniu 26.06.2009 roku, podpisała została kolejna umowa o realizację powyższego zadania na okres 5 lat (do 30.06.2014 roku).

W RDP mieszkało początkowo 3 mieszkańców skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Były to dwie kobiety i jeden mężczyzna. Od października 2009 roku dodatkowo (okresowo) zamieszkał na Farmie młody mężczyzna z autyzmem, student Historii Sztuki UJ. Kolejni stali mieszkańcy (kobieta i mężczyzna) trafili do RDP w pierwszej połowie 2012 roku. Rolę koordynatora RDP nieodpłatnie pełniła Alina Perzanowska.
29 lutego 2012 roku zarejestrowany został Dom Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia”.  Rozpoczął on działalność w dniu 16 sierpnia 2012 roku pod nazwą Małopolski Dom Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia”. Kierownikiem Domu została Maja Pawłowska.

W skład MDPS „Na Farmie Życia” wchodzą 2 budynki: Pierwszy Dom wybudowany w latach 2004- 2005 oraz Drugi Dom, wybudowany w latach 2010- 2011. Powierzchnie mieszkalne obu budynków to ich kondygnacje parterowe. W obu budynkach może zamieszkać łącznie 13 mieszkańców. Aktualnie (sierpień 2015) z usług pobytowych MDPS korzysta 10 osób.
Mieszkańcy MDPS mają swoje własne indywidualne pokoje wraz z łazienkami. Wyposażenie mieszkańców Pierwszego Domu w całości zakupione zostało przez rodziców, Drugiego Domu – zakupiła Fundacja. W Drugim Domu mieszkańcy korzystają ze wspólnego pokoju dziennego i mają dostęp do jadalni.
Całodniowe wyżywienie dostarczane jest przez Firmę Cateringową. Wszyscy mieszkańcy korzystają z jadalni w Drugim Domu.

Koszt utrzymania jednej osoby w MDPS wynosi 4354,00 zł. Jest to stosunkowo wysoki koszt, choć skalkulowany został bardzo oszczędnie (np. przeciętna płaca opiekunów  to 1700 -1800 zł brutto ).
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pobyt w MDPS jest odpłatny. Opłata wynosi 70% dochodu netto mieszkańca. W przypadku renty socjalnej (plus zasiłek pielęgnacyjny) wynosi to około 525 zł. W przypadku renty rodzinnej opłata ta jest znacznie wyższa.

Poza opłatami pobieranymi od mieszkańców,  opłaty za pobyt wnoszą także rodzice, a w następnej kolejności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Dochód rodziny uprawniający do ponoszenia opłaty powyżej 300% kryterium dochodowego (od 1 października 2012; wcześniej: 250% kryterium dochodowego) jest zależny od struktury rodziny. I tak w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwota ta wynosi 1626 zł, natomiast w przypadku rodzin: 1368 zł.

Konieczność ponoszenia opłat utrudnia wielu rodzicom podjęcie decyzji  o zamieszkaniu syna/córki z autyzmem w MDPS. W momencie zamieszkania dziecka poza domem rodzinnym sytuacja finansowa rodzin bardzo się pogarsza. Sprawa krzywdzących dla rodzin opłat niejednokrotnie podnoszona była  na różnych forach przez Rzecznika Osób z Autyzmem Porozumienia Autyzm-Polska przy Fundacji Synapsis, jak dotąd bezskutecznie.

Prowadzenie MDPS jest kosztowne, wydatki przekrają przychody, nawet  w tzw. wariancie oszczędnościowym. Fundacja Wspólnota Nadziei co miesiąc dofinansowuje prowadzenie MDPS kwotą kilku tysięcy zł. Choć opiekunowie nie zarabiają dużo, dla bezpieczeństwa mieszkańców zatrudnionych jest ich więcej, niż w Domu Pomocy Społecznej dla mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie, bez diagnozy autyzmu (w przeliczeniu na jednego mieszkańca).

Od września 2016 roku kierownikiem MDPS jest Piotr Bochonko.

Małopolski Dom Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia”
Więckowice ul. Ogrodowa 17 i 17a
32-082 Bolechowice
tel.12 378 43 58, 728 372 214
e-mail: mdps@farma.org.pl

Nr konta: 21 1600 1013 0002 0011 6204 9156

REGULAMIN Małoplskiego Domu Pomocy Społecznej

STATUT Małoplskiego Domu Pomocy Społecznej