fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Działalność

Platforma krainaoza.org

Platforma KRAINAOZA.ORG przeznaczona jest dla osób współpracujących i sprawujących opiekę nad osobami z autyzmem: rodziców, opiekunów, terapeutów, pracodawców, ale także dla studentów jako przyszłych pracodawców lub terapeutów – zwłaszcza studentów pedagogiki specjalnej, ekonomii społecznej i pokrewnych kierunków.

Strona zawiera treści informacyjne, a także szkolenia e-learningowe przygotowujące do zatrudnienia osób z autyzmem i do współpracy z nimi.

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie brali aktywny udział w testowaniu szkoleń i platformy krainaoza.org. W trakcie realizacji projektu nawiązaliśmy współpracę z w/w uczelniami wyższymi, które zadeklarowały chęć współpracy i wdrożenia naszych szkoleń do programu nauczania.