fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Działalność

Platforma krainaoza.pl

Jednym  z założeń projektu PI-PWP EDU AUTYZM jest stworzenie narzędzia dzięki któremu użytkownicy projektu w łatwy sposób będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu autyzmu, skorzystać z informacji o możliwościach zatrudniania osób z autyzmem, specyfiki ich pracy, komunikacji z nimi oraz ich funkcjonowania.
Dla osiągnięcia w/w celu stworzono szkolenie e-learningowe, którego zakres merytoryczny obejmuje wymienione powyżej zagadnienia.

Każdy zainteresowany użytkownik portalu będzie mógł, po uprzednim zalogowaniu, wziąć udział w szkoleniu i dzięki temu podnieść swoje kompetencje.

Ponadto zainteresowane osoby będą mogły umieszczać na platformie oferty pracy dla osób ze spektrum autyzmu, poprzez użycie odpowiedniego skryptu. Oferty te będą tłumaczone na język piktogramów, który jest bardziej czytelny dla osób z autyzmem. Dzięki powyższemu rozwiązaniu umożliwimy sprawniejszą komunikację pomiędzy pracodawcami i pracownikami.

Ponadto w części platformy skierowanej do użytkowników znajdziecie Państwo informacje o przepisach prawa dotyczących zatrudniania osób z autyzmem, akty prawne w tym zakresie, informacje o aktualnych działaniach podejmowanych w projekcie, dobre praktyki firm , które już zarządzają różnorodnością poprzez zatrudnianie osób z autyzmem, listę miejsc przyjaznych osobom z autyzmem, artykuły, etc.

Strona KRAINAOZA.PL przygotowana została w sposób, który ma za zadanie ułatwić komunikację za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osobom z autyzmem i/lub niepełnosprawnością intelektualną i umożliwić wyjście na otwarty rynek pracy. Strona ta zawiera m.in. ułatwienia komunikacyjne, takie jak piktogramy
i opcję audio. Ponadto zawiera treści zarówno „społeczne” jak „zawodowe” (m.in. cykl szkoleń e-learningowych przygotowujących do poruszania się po rynku pracy). Platformę można wykorzystać do zajęć aktywizujących w bardzo różnych kontekstach: między innymi w Specjalnych Ośrodkach Społeczno-Wychowawczych (ale również WTZ-ach, DPS-ach, ŚDS-ach it.)

Mimo, iż pierwotnie  strona opracowana została z myślą o osobach z autyzmem, to jej możliwe zastosowanie jest znacznie szersze: może służyć wszystkim osobom cierpiącym na zaburzenia w sferze komunikacyjnej, społecznej, czy mającym trudności w uczeniu się.