fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Działalność

Współpraca krajowa

Przynależność do organizacji:

Porozumienie Autyzm-Polska (członek Rady Porozumienia)
Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych (członek)
Małopolskie Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych NATURA (członek)
Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich

Współpraca:

Organizacje pozarządowe:

Fundacja Synapsis, Warszawa

 • partnerstwo w projekcie Partnerstwo dla Rain Mana, Rain Man dla Partnerstwa
 • tytuł dobroczyńcy Fundacji  Wspólnota Nadziei dla Marii i Michała Wroniszewskich (2008),
 • wzajemny udział przedstawicieli obu organizacji w szkoleniach
 • ścisła współpraca merytoryczna i organizacyjna, wymiana doświadczeń
 • wieloletnia i niezawodna przyjaźń = dużo więcej niż współpraca

Krakowski Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu

 • przygotowanie założeń projektu Centrum Nauki i Życia “FARMA” (A.Perzanowska)
 • wspólne przygotowanie i realizowanie projektu “HOSTEL” (do roku 2005)
 • okresowe wspólne obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu
 • notatka o tworzonej Farmie Życia w Kwartalniku Impuls Krakowski (2004)
 • piknik KO KTA na Farmie (2008)
 • udział członków KO KTA w okolicznościowych wydarzeniach na Farmie

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kraków

 • nieodpłatne warsztaty szkoleniowe dla kadry Fundacji
 • udział w konferencjach  PSTB przedstawicieli Fundacji
 • udział w okolicznościowych imprezach Fundacji (piknik) przedstawicieli PSTB

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół “Ognisko”, Kraków
Fundacja MADA, Nowy Sącz

 • Porozumienie o współpracy w projekcie “Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem” (link)

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 • partnerstwo w projekcie” Partnerstwo dla Rain Mana, Rain Man dla Partnerstwa”

Organizacje skupione w Porozumieniu Autyzm-Polska
Bank Żywności – Kraków
Pierwszy Krakowski Klub Soroptimist International
Ochotnicza Straż Pożarna  w Więckowicach
Ludowy Klub Sportowy “Potok” w Więckowicach
Stowarzyszenie ROTUNDA CK, Kraków

Placówki:
Effatha – Ośrodek dla osób z autyzmem w Krakowie
Zespół Szkół Specjalnych nr 13 w Krakowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5  im. Świętego Stanisława Krakowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie
Dom Pomocy Społecznej w  Bobrku:  Porozumienie o współpracy w projekcie “Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem”
Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach: wzajemny udział przedstawicieli  oraz mieszkańców i uczestników zajęć w okolicznościowych wydarzeniach i imprezach
Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie

Szkoły średnie i wyższe:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa  w Giebułtowie – porozumienie o współpracy
Uniwersytet Rolniczy – patronat, praktyki studenckie na Farmie
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna,
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum”,
Uniwersytet Pedagogiczny,
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości,
Uniwersytet Jagielloński,
Krakowska Szkoła Wyższa,
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Uniwersytet Ekonomiczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Urzędy administracji państwowej i samorządowej:
Małopolski Urząd Wojewódzki – stałe poparcie dla idei Farmy; granty na zadania
Wojewódzki Urząd Pracy –  w ramach obsługi projektu “Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem”
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – patronat nad projektem Farmy
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – wsparcie merytoryczne, doradztwo, włączenie w strategię rozwoju i funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – doradztwo w sprawie przedsiębiorstwa społecznego na Farmie; granty na zadania
Starostwo Powiatowe w Krakowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – granty na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy Zabierzów – granty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – umowa na prowadzenie całodobowych usług bytowo – opiekuńczych w formie Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej
Urząd Miasta Krakowa – nieodpłatne użyczenie budynku na prowadzenie Hostelu, granty
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – współfinansowanie kosztów usług bytowych i opiekuńczych świadczonych w Małopolskim Domu Pomocy Społecznej dla mieszkańców Krakowa
Sołectwo wsi Więckowice
Gmina Lesznowola – partnerstwo w projekcie “Partnerstwo dla Rain Mana,  Rain Man dla Partnerstwa”

Inne:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – granty na projekty
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – granty na zadania
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach – zgoda na ustawienie skarbonki Fundacji
Narodowy Fundusz Zdrowia – okresowe kontaktowanie usług świadczonych przez NZOZ Autyzm
Scanmed – okresowe sponsorowanie oraz wspieranie kampanii 1%pdof
Doradztwo Gospodarcze DGA, Poznań – partnerstwo w projekcie “Partnerstwie dla Rain Mana, Rain Man dla Partnerstwa”
UNDP – Program Narodów Zjednoczonych d.s. Rozwoju w Polsce, Warszawa – partnerstwo w projekcie “Partnerstwo dla Rain Mana, Rain Man dla Partnerstwa”
Agencja Reklamowa DD – Studio, Warszawa  – partnerstwo w projekcie “Partnerstwo dla Rain Mana, Rain Man dla Partnerstwa”
Wydawnictwo “Fraszka edukacyjna”, Warszawa – partnerstwo w projekcie “Partnerstwo dla Rain Mana, Rain Man dla Partnerstwa”
Drukarnia Know How, Kraków
Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, Kraków
Solitom Partners sp z o.o.
UNDP
Wieś Więckowice