Gospodarstwo ekologiczne

O Gospodarstwie Ekologicznym

Gospodarstwo rolne znajduje się w strukturze ośrodka. Posiadamy 7 hektarów ziemi, jesteśmy producentem rolnym (od 2005 r.), mamy certyfikat ekologicznego gospodarstwa rolnego (od 2008 roku). Nasza idea „zielonej terapii” ma w Polsce charakter unikatowy.

Działamy w tym zakresie planowo i metodycznie. Współpracujemy z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

W roku 2007 powstało opracowanie „Strategia funkcjonowania i rozwoju gospodarstwa ekologicznego”. Zawiera on: projekt koncepcyjny budynku inwentarsko-gospodarczego; szczegółowe projekty ogrodu rekreacyjnego, sadu, jagodnika, warzywnika; technologia produkcji zwierzęcej; opracowanie dotyczące instalacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Tym samym wyznaczono kompleksowy plan gospodarstwa ekologicznego o szerokich możliwościach w zakresie „zielonej terapii”, służącego jednocześnie jako miejsce codziennej aktywności, przygotowania do pracy i „produkcji” rolno-sadowniczej.

“Zielona terapia”

W swych założeniach gospodarstwo w ramach różnorodności upraw i w swym rozplanowaniu dostosowanym do celów rekreacyjnych zyskało wielofunkcyjną formę.

Funkcja „produkcyjna” gospodarstwa, mimo iż oczywiście istotna, pozostaje służebna wobec funkcji terapeutycznej, edukacyjnej i relaksacyjnej.

Nasze Gospodarstwo Ekologiczne to środowisko różnorodne, przyjazne, dostarczające różnorakich „naturalnych” bodźców i doznań sensorycznych oraz stwarzające możliwość celowej aktywności. Praca w gospodarstwie daje osobom z autyzmem poczucie sprawstwa, możliwość fizycznego wysiłku w atrakcyjnym przyrodniczo otoczeniu, aktywności nastawionej na samodzielność i satysfakcję bardziej niż na wydajność.


p.o. Kierownika Gospodarstwa Ekologicznego
Alina Perzanowska
tel. 606 837 302 (biuro Fundacji)
email: aperzanowska@farma.org.pl