Małopolski Dom Pomocy Społecznej

O Małopolskim Domu Pomocy Społecznej

Małopolski Dom Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia” (MDPS) rozpoczął działalność 16 sierpnia 2012 roku. Powstał w wyniku przekształcenia Rodzinnego Domu Pomocy prowadzonego przez Fundację Wspólnota Nadziei na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Zabierzowie w latach 2008-2012. Obecnie mieszka w nim 10 osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

Mieszkańcy korzystają z kondygnacji parterowych dwóch budynków na Farmie Życia. Mają do dyspozycji jednoosobowe pokoje z łazienkami i wspólne pomieszczenia dzienne.

Całodobową opiekę sprawują opiekunowie (asystenci wspierający). Zatrudniamy także pracownika socjalnego oraz terapeutkę. Opiekę medyczną świadczą: lekarz psychiatra, lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka.

Mieszkańcy korzystają z zajęć dziennych prowadzonych przez trenerów-terapeutów Dziennego Centrum Aktywności.

Firma cateringowa dostarcza wyżywienie do naszego ośrodka.

Fundacja Wspólnota Nadziei prowadzi MDPS w ramach działalności odpłatnej statutowej. Odpłatność za pobyt w MDPS dokonywana jest na zasadach obowiązujących w innych domach pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Tworzymy przyjazne relacje

Staramy się, aby nasz Dom miał charakter kameralny i zbliżony do warunków rodzinnych, aby przestrzeń i aktywności były jednoznaczne i uporządkowane, aby ilość i jakość interakcji społeczno-komunikacyjnych i bodźców sensorycznych była dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości, aby kadra miała stosowne umiejętności, wiedzę i predyspozycje do tworzenia przyjaznych, otwartych relacji z mieszkańcami.

Zależy nam na dobrostanie i dobrej jakości życia mieszkańców.


Regulamin MDPS

Kierownik Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej
Piotr Bochonko
tel. 728 372 214
email: mdps@farma.org.pl