O Fundacji Wspólnota Nadziei

Fundacja Wspólnota Nadziei jest pozarządową Organizacją Pożytku Publicznego działającą od 1998 roku. Zajmujemy się pomocą osobom w spektrum autyzmu i ich rodzinom. Najważniejszym naszym dokonaniem jest utworzenie, prowadzenie i rozwijanie Farmy Życia w Więckowicach koło Krakowa.

Fundacja prowadzi tu ośrodek pobytu stałego (Małopolski Dom Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia”) oraz centrum terapii, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej i społecznej (Dzienne Centrum Aktywności) dla dorosłych osób niepełnosprawnych z autyzmem.

Twórcami (donatorami) Fundacji byli: Jerzy Perzanowski – filozof i logik oraz Witold Dygoń – prawnik i sędzia.

Twórczynią idei oraz koncepcji ośrodka Farma Życia, a przede wszystkim realizatorką tych założeń jest Alina Perzanowska – psycholog kliniczny, prezes naszej Fundacji.

Wszystkich zainteresowanych ponad 20-letnią historią Fundacji Wspólnota Nadziei zapraszamy do zapoznania się z KOMPEDIUM INFORMACJI na temat jej działania.


Nasze fundamenty

Misja

Misją naszej Fundacji jest budowa systemu wsparcia dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dla ich rodzin.

Wizja

Chcemy budować świat przyjazny rodzinom osób z autyzmem, wspierający je w wielu obszarach, zgodnie z ich potrzebami; to odciążanie rodzin w czynnościach opiekuńczych, towarzyszenie im w sytuacjach kryzysowych, wspieranie finansowe, służenie konsultacjami i poradami. Jest to świat rozumiejący, tolerancyjny, akceptujący różnorodność osób oraz „inność” osób z niepełnosprawnościami czy z chorobami psychicznymi.

Wartości

Poprzez szacunek dla „inności” podkreślamy wagę podmiotowego traktowania drugiego człowieka, w tym osoby z niepełnosprawnością, oraz poszanowanie jego godności. Doceniamy istotę mądrej wrażliwości i uważności na potrzeby drugiego człowieka. Jednocześnie chcąc adekwatnie odpowiadać na te potrzeby, zależy nam na tym, byśmy pozostawali profesjonalistami w dziedzinie, jaką się zajmujemy. Promujemy odpowiedzialność, mając na względzie nie tylko swój własny komfort, ale także godność drugiego człowieka.


Cele statutowe

  • Założenie ośrodka pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, a także zapewnienie niezbędnych środków dla działalności tego ośrodka oraz sprawowanie pieczy nad jego działalnością, a w przyszłości do rozwoju sieci takich wspólnot jak FARMA ŻYCIA.
  • Upowszechnianie wiedzy o autyzmie i sposobach wspierania osób autystycznych.
  • Skupienie wokół Fundacji osób chcących pomóc osobom w spektrum.

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz

Alina Perzanowska

ALINA PERZANOWSKA

Prezeska Zarządu

Piotr Ćwik

PIOTR ĆWIK

Wiceprezes Zarządu

Joanna Kossewska

JOANNA KOSSEWSKA

Sekretarz

 


Przynależność do organizacji