Dokumenty Fundacji Wspólnota Nadziei


Broszura informacyjna

Farma Życia – Fundacja Wspólnota Nadziei

broszura informacyjna

Life Farm – Community of Hope Foundation

information brochure

La Ferme de la Vie – Fondation de la Communaute de l’Espoir

brochure d’information


Statut

Statut Fundacji Wspólnota Nadziei
z 21 listopada 2016 r.