Oferta pracy: Główny/a księgowy/a

Oferta pracy: Główny Księgowy / Główna Księgowa

Fundację Wspólnota Nadziei to organizacja pozarządowa, posiadająca status organizacji pożytku publicznego, prowadząca Ośrodek Farma Życia – miejsce pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji dla dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w podkrakowskich Więckowicach.

Do pracy w Fundacji, poszukujemy osoby na stanowisko głównego księgowego / głównej księgowej.

Zadania

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, prawem podatkowym oraz regulacjami wewnętrznymi,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych i innych wymaganych przepisami prawa,
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi typu ZUS, US, PFRON, GUS,
 • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu,
 • zarządzanie zespołem księgowości.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, ekonomiczne,
 • minimum dwuletnie doświadczenie na pokrewnym stanowisku,
 • bardzo dobra praktyczna i aktualna wiedza z zakresu rachunkowości i przepisów prawa podatkowego,
 • sumienność i odpowiedzialność,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • mile widziana znajomość systemu ERP Optima.

Oferujemy

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze,
 •  możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość stałej współpracy.

Miejsce pracy: Więckowice k/Zabierzowa i Kraków.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 marca 2022 r. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kontakt

CV zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres email: brudko@farma.org.pl

Jako temat wiadomości proszę wpisać: Główny/a księgowy/a.

Tel. do kontaktu 608-597-216, godz. 9.00-14.00.

____________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspólnota Nadziei z siedzibą w Więckowicach przy ul. Ogrodowej 17, 32-082 Bolechowice.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Aby się z nim skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres email: iod@farma.org.pl lub zadzwonić pod numer tel.: 606-837-302.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie tych danych uniemożliwi uczestniczenie w procesie.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, maksymalnie przez okres 3. miesięcy.