Oferta pracy: Kierownik / Kierowniczka Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia”

prowadzony przez Fundację Wspólnota Nadziei w Więckowicach koło Krakowa
poszukuje osoby na stanowisko:

Kierownik / Kierowniczka Domu Pomocy Społecznej

DPS jest jednostką organizacyjną Ośrodka Farma Życia – pierwszego w Polsce miejsca całodobowego pobytu, pracy, terapii i rehabilitacji dla dorosłych osób w spektrum autyzmu. Osoby je tworzące starają się budować świat przyjazny, wspierający, tolerancyjny i akceptujący różnorodność osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Fundacja Wspólnota Nadziei to miejsce tworzone przez ludzi wrażliwych, odpowiedzialnych, szanujących innych i profesjonalnych.

Opis stanowiska:

Poszukujemy osoby, która jest pełna szacunku, wrażliwości, empatii i odpowiedzialności za drugiego człowieka, posiada doświadczenie w kierowaniu placówkami w obszarze pomocy społecznej i jest zainteresowana stałą współpracą.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Wdrożenie stanowiskowe przez doświadczony personel.
 • Wsparcie merytoryczne na każdym etapie pracy.
 • Regularne szkolenia i konsultacje z ekspertami w kraju i za zagranicą.
 • Przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.
 • Udział w realizacji ważnych społecznie projektów.

Twoje obowiązki będą obejmować:

 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem domu pomocy społecznej.
 • Planowanie, nadzorowanie i koordynowanie usług dla mieszkańców domu zgodnie z obowiązującymi standardami.
 • Kierowanie sprawami administracyjnymi, finansowymi i gospodarczymi domu.
 • Opracowanie, wdrażanie i monitorowanie procedur, strategii i standardów usług.
 • Nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska i systemu HACCP.
 • Prowadzenie polityki personalnej domu, koordynowanie i organizowanie pracy podległego zespołu, prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników.
 • Organizacja i dbanie o prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.
 • Zapewnienie funkcjonowania skutecznej kontroli zarządczej.
 • Współpraca ze specjalistami ds. autyzmu, superwizorami oraz kierownikami innych jednostek i realizowanych projektów.

Wymagania:

 • Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej (zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).
 • Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, znajomość przepisów prawa pracy.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w osobami z niepełnosprawnością intelektualną i osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Prawo jazdy kat. B.

 

Miejsce pracy: Więckowice k/Zabierzowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2024 r. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kontakt: CV zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres email: brudko@farma.org.pl, temat wiadomości: KIEROWNIK DPS.

Tel.: 606 837 302 (godz. 9.00-15.00), imię i nazwisko: Beata Rudko

Zapraszamy do aplikowania i dołączenia do naszego zespołu!

____________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspólnota Nadziei z siedzibą w Więckowicach przy ul. Ogrodowej 17, 32-082 Bolechowice.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Aby się z nim skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres email: iod@farma.org.pl lub zadzwonić pod numer tel.: 606-837-302.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie tych danych uniemożliwi uczestniczenie w procesie.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, maksymalnie przez okres 3. miesięcy.