Oferta pracy: Kierownik projektu

Fundacja Wspólnota Nadziei to organizacja pozarządowa, posiadająca status organizacji pożytku publicznego, prowadząca Ośrodek Farma Życia – miejsce pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji dla dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w podkrakowskich Więckowicach.

Do pracy w Fundacji i zarządzania projektem mającym na celu wzmocnienie działań w zakresie ochrony praw osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, poszukujemy Kierownika projektu.

Zadania

 • bieżące koordynowanie działań organizacyjnych i merytorycznych,
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji projektowej,
 • nadzorowanie pracy personelu projektu,
 • opracowanie sprawozdań z realizacji projektu w zakresie merytorycznym,
 • analiza, planowanie i monitorowanie postępu finansowego,
 • współpraca z placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z grantodawcą (projekt realizowany w ramach programu grantowego „Aktywni Obywatele – Fundusz  Regionalny” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021).

Wymagania

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w koordynowaniu projektów ze środków krajowych i zagranicznych,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • znajomość zagadnień dot. organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Oferujemy

 • umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/3 etatu) lub umowę zlecenie,
 • długofalową współpracę,
 • możliwość wzięcia udziału w dodatkowych projektach realizowanych przez Fundację.

Miejsce pracy: Więckowice k/Zabierzowa i Kraków.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 marca 2022 r. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kontakt

CV zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres email: brudko@farma.org.pl

Jako temat wiadomości proszę wpisać: Kierownik projektu.

____________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspólnota Nadziei z siedzibą w Więckowicach przy ul. Ogrodowej 17, 32-082 Bolechowice.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Aby się z nim skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres email: iod@farma.org.pl lub zadzwonić pod numer tel.: 606-837-302.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie tych danych uniemożliwi uczestniczenie w procesie.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, maksymalnie przez okres 3. miesięcy.