fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Kariera

Trener-Terapeuta

Farma Życia w Więckowicach, w ramach realizowanego projektu zatrudni pracownika na stanowisko trenera/terapeuty.

OFERUJEMY:

  • umowę o pracę w pełnym wymiarze,
  • różnorodne szkolenia,
  • merytoryczne wsparcie specjalisty d/s autyzmu,
  • pracę w urokliwym miejscu,
  • Wynagrodzenie zasadnicze: 3200 – 3400 zł brutto,
  • okresowe podwyżki.

ZADANIA: 

  • planowanie, organizowanie, prowadzenie, dokumentowanie i ocena zajęć rehabilitacyjnych 
i terapeutyczno-edukacyjnych dających osobom z autyzmem możliwość nauki i samodzielnego wykonywania użytecznej 
pracy,
  • rozwijania ich zaradności życiowej, kształtowania
 samodzielności, poszerzania wiedzy o świecie i o nich samych – 
realizacja indywidualnych planów działania dla powierzonych
 pracownikowi uczestników zajęć.

WYMAGANIA:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe (kierunki pedagogiczne i pokrewne lub inne kierunki
 humanistyczne związane z terapią lub nauczaniem)
  • i/lub specjalistyczne 
szkolenia w zakresie pracy, terapii, rehabilitacji dorosłych osób 
niepełnosprawnych oraz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, umiejętności komunikacyjne 
i interpersonalne.

Miejsce pracy: Więckowice k/Zabierzowa.

DODATKOWE INFORMACJE:

W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie klauzuli: “Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016
r. poz. 922 z późn. zm.).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.12.2020 r.


Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

CV proszę przesłać na adres: Fundacja
Wspólnota Nadziei, Więckowice, ul. Ogrodowa 17, 32 – 082 Bolechowice 
lub drogą elektroniczną: wgasior@farma.org.pl

Jako temat wiadomości lub
 na kopercie proszę wpisać: Trener / Terapeuta.
Tel. do kontaktu 513 235 722 godz. 9.00-14.00