fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Kariera

Trener-Terapeuta

„Farma Życia” to ośrodek pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu, prowadzony przez Fundację Wspólnota Nadziei w podkrakowskich Więckowicach.
Do pracy w Ośrodku oraz jego filii w Krakowie w projekcie mającym na celu zwiększenie samodzielności dorosłych osób niepełnosprawnych, poszukujemy Trenera / Terapeuty.

ZADANIA: 

  • planowanie, organizowanie, prowadzenie, dokumentowanie i ocena zajęć rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych (indywidualnych i grupowych) dających osobom z autyzmem możliwość nauki i samodzielnego wykonywania użytecznej pracy, rozwijania ich zaradności życiowej, kształtowania samodzielności, poszerzania wiedzy o świecie i o nich samych,
  • tworzenie i realizacja indywidualnych planów działania dla powierzonych pracownikowi uczestników zajęć.

WYMAGANIA:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe (kierunki pedagogiczne i pokrewne lub inne kierunki humanistyczne związane z terapią lub nauczaniem) i/lub specjalistyczne szkolenia w zakresie pracy, terapii, rehabilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych,
  • doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu,
  • wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
  • dodatkowym atutem będą kompetencje z zakresu hortiterapii.
OFERUJEMY:
  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • szkolenia z zakresu pracy z osobami z autyzmem,
  • możliwość stałej współpracy,
  • możliwość wzięcia udziału w dodatkowych projektach realizowanych przez Fundację.

Miejsce pracy: Więckowice k/Zabierzowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 03 września 2021r. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kontakt:
CV zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres email: awidurska@farma.org.pl

Jako temat wiadomości lub
 na kopercie proszę wpisać: Trener / Terapeuta.

Tel. do kontaktu 606 837 302 lub 698 64 980 godz. 9:00-15:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspólnota Nadziei z siedzibą w Więckowicach przy ul. Ogrodowej 17, 32-082 Bolechowice.
2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Aby się z nim skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres email: iod@farma.org.pl lub zadzwonić pod numer tel.: 606-837-302.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie tych danych uniemożliwi uczestniczenie w procesie.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, maksymalnie przez okres 3. miesięcy.