fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Aktualności

Krótkie sprawozdanie z naszych działań w 2016 roku

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim Sprawozdaniem z działalności Fundacji w roku 2016.

W poniższym  kalendarium wymieniam ważne i poważne sprawy Fundacji ale też wydarzenia pomniejsze, związane z codziennymi i odświętnymi dniami  mieszkańców Farmy i uczestników zajęć dziennych. Taką właśnie „wielobarwną” działalność prowadzimy.

PROJEKTY

Fundacja prowadzi do dnia 31.03.2018 r. – przy wsparciu finansowym PFRON – dwa projekty: Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej oraz Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania.

STYCZEŃ

Odwiedzili nas Goście z Włoch (Giancarlo i Paola)  z propozycją napisania i realizacji wspólnego projektu. Niestety, nie zdecydowaliśmy się na współudział w projekcie z powodu braku możliwości założenia przez Fundację na początku ewentualnej realizacji projektu dużej sumy środków własnych. Refundacja po kilku miesiącach zagrażała by płynności finansowej Fundacji, stąd decyzja negatywna.
Kolędowaliśmy wielokrotnie przy choince na Farmie jak również w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kobylanach.

LUTY

Pożegnaliśmy Miriam, wolontariuszkę z Niemiec. Dziękujemy!
Uczestnicy zajęć w DCA korzystali z wielu wycieczek „uspołeczniających”, możliwych dzięki projektowi finansowanemu ze środków PFRON. Wycieczki zaplanowano na cały rok.

MARZEC

Odbyło się na Farmie tradycyjne Spotkanie Wielkanocne.
W pierwszym dniu wiosny uczestnicy zajęć topili w Rudawie Marzannę.

KWIECIEŃ

Aktywnie uczestniczyliśmy w przygotowaniach i obchodach Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu i Akcjach „Wkręć się w autyzm” i  „Zaświeć się na niebiesko”.
Gościli na Farmie Studenci Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego wraz z opiekunami oraz z przedstawicielką Wejherowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem. Zachwycali się naszym ośrodkiem, rozumieli problemy.
Gościliśmy także przedstawicielki dwóch Fundacji: Fundacji „Uśmiechnij się” i Fundacji „Pozwól Mi Żyć”, decydujących się na wspólne prowadzenie Pomorskiej Farmy Życia.

MAJ

Na Farmie przebywali goście z Wielkiej Brytanii: zaprzyjaźniony z nami niepełnosprawny Witold z ciocią oraz dwie Angielki: Hilary i Carol.
Zainaugurowaliśmy również wspólne śpiewanie na Farmie pieśni majowych przed kapliczką Matki Boskiej „Dzielnej”, ufundowanej przez rodziców pierwszych mieszkańców z okazji 10-lecia Farmy.
Odwiedzili nas również słuchacze Instytutu Kształcenia Podyplomowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. I znowu zachwytom (nad pięknem naszego ośrodka) nie było końca.
W ostatnim dniu maja i pierwszym tygodniu czerwca wzięliśmy udział w XVII Tygodniu Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z  wzajemnością” . Atrakcji było co niemiara!
Na przełomie maja i czerwca urodziły się nam dwie młode owieczki i dwa młode baranki. Czyli każda z czterech owiec została mamą. Bardzo byliśmy przejęci nadzwyczaj urodziwym przychówkiem!

CZERWIEC

A. Perzanowska wzięła udział w konferencji pt. „Rodzic dziecka z ASD vs terapeuta. Czy razem nam po drodze?” organizowanej przez Zielony Autyzm (ABA), Fundację OD POCZĄTKU  i Krakowską Akademię im. A. F. Modrzewskiego. To była bardzo osobista prezentacja.
Na Farmie gościli studenci WSB w Dąbrowie Górniczej oraz słuchacze GWSP w Mysłowicach. Godny podziwu był wysoki poziom wiedzy o autyzmie przybyłych na Farmę studentów.
W dniu 25 Czerwca na Farmie odbył się warsztat tradycyjnego tańca japońskiego (Jiutamai). Wszystko znakomicie się udało, mimo niepewności organizatorów, co do możliwości tanecznych osób z autyzmem, uczestników warsztatu.

LIPIEC

Na Farmie odbywały praktyki studentki podyplomowych studiów WSEiJ z Lublina.
Odbyła się również wizyta studyjna studentów z Inowrocławia.
Miało także miejsce zebranie założycielskie Rady Programowej ośrodka Farma Życia (z udziałem dr Krzysztofa Gerca i dr Renaty Stefańskiej-Klar) oraz wizyta Wojciecha Sekty z propozycją współpracy.
W Hostelu przebywali pielgrzymi z Warszawy, którzy przyjechali  na Światowe Dni Młodzieży z koncertem (i planowanym występem Kuby Piszka, młodego mężczyzny z autyzmem). Dzień później Kuba Piszek odwiedził Farmę wraz z mamą.
Zmarli nasi wieloletni Przyjaciele: ś.p. Stefania Wawro i ś.p. dr Jacek Zathey, co nas wszystkich  bardzo zasmuciło.

SIERPIEŃ

Gabriela Pierek przeprowadziła na portalu PolakPotrafi Akcję „Trampolina”, której celem było zebranie środków na zakup trampoliny. Inauguracja skoków na trampolinie nastąpiła podczas wrześniowego Pikniku „Dzień Farmera”.
Gościliśmy Pawła Urbanowicza z Fundacji „Nasz Dom” z Lutola Mokrego, który przybył na Farmę ze współpracującymi z Nim rodzinami z północy Polski. Byli też „nasi” rodzice Osób z autyzmem z Krakowa, z sąsiadujących terenów Powiatu Krakowskiego oraz z dwóch innych województw: Śląskiego, Podkarpackiego. To było jedno z najdłuższych spotkań z gośćmi, zajęło około 7 godzin. Warto było!
Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy zaprzyjaźnionego z nami ś.p. Kardynała Franciszka Macharskiego.

WRZESIEŃ

Na Farmie gościła, w towarzystwie dr Krzysztofa Gerca, prof. Jane Novak z USA.  Bardzo się Jej u nas podobało.
Przy wykopkach pomagali wolontariusze z Firmy Perkin Elmer. Przybyli na Farmę po raz kolejny, z uśmiechem i radością włączając się w ciężką pracę fizyczną w ramach wolontariatu pracowniczego. Dziękujemy!
W dniu 24 września odbył się Piknik „Dzień Farmera”, który po raz ostatni organizowała Gabriela Pierek, odchodząca z Fundacji po 8-letnim okresie zatrudnienia. Przy akompaniamencie orkiestry dętej zaśpiewaliśmy Gabrysi na pożegnanie STO LAT!
Ze smutkiem pożegnaliśmy Helenę Król, mamę Tomka.

PAŹDZIERNIK

W dniu 19 października w Teatrze Groteska odbył się Koncert Dobroczynny „WAITS TREE dla Farmy Życia” wraz z aukcją. Główną organizatorką była Krystyna Łyczakowska, wiceprezes Fundacji. Dziękujemy sponsorom Koncertu (SPCG, TREKO LASER), patronowi honorowemu- SARP, Oddział w Krakowie, Klubowi Krakowskiemu, muzykom,  Andrzejowi Ślaskiemu, ofiarodawcom dzieł na aukcję, osobom biorącym udział w licytacji, pracownikom, wolontariuszom  i wszystkim innym osobom! Dochód z imprezy wyniósł  26 tys. zł i został przeznaczony na dalszy rozwój Farmy.
W dniu 22 października A. Perzanowska wzięła udział w konferencji i panelu dyskusyjnym „Oswoić strach bez nas” organizowanych przez Stowarzyszenie „Nie z tej bajki” w Warszawie.
W porozumieniu z Mec. Marią Jankowską, Rzecznikiem Praw Osób z Autyzmem, Fundacja wystosowała pismo do premier Beaty Szydło, opisujące nadzwyczaj trudną sytuację MDPS „Na Farmie Życia”, związaną z poważnym kryzysem kadrowo-finansowym Domu. Jest pilna potrzeba zmian legislacyjnych. Środowisko zmotywowała do działania przyjęta przez Rząd RP „Ustawa za życiem”. Czas pokaże, czy będą jakieś pozytywne skutki tych działań.
Ze smutkiem pożegnaliśmy Władysława Barana, tatę Andrzeja.

LISTOPAD

W dniu 15 listopada Alina Perzanowska i Piotr Bochonko  (nowo zatrudniony w MDPS  „Na Farmie Życia” Kierownik), uczestniczyli w spotkaniu organizacji działających na rzecz autyzmu z Parlamentarną Grupą ds. Autyzmu. Zebranie prowadziła Bernadeta Krynicka, przewodnicząca PGA, a obecny był m.in. Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Na wniosek przewodniczącej przy PGA mają działać wyłonione przez organizacje pozarządowe 3 robocze zespoły: Zespół ds. Edukacji, Zespół ds. Zdrowia i Zespół ds. Dorosłych z Autyzmem. I jak wyżej: czas pokaże, co z tego wyniknie.
W dniu 15 listopada w Kawiarni 2 Okna na Krakowskim Kazimierzu odbyło się spotkanie AUTYZM PRZEZ OKNO. W spotkaniu udział wzięły: Teresa Jaśkiewicz –Obydzińska, wiceprezes  i Jolanta Wójcikowska, sekretarz Zarządu. Zaprezentowanie Farmy spotkało się z żywym zainteresowaniem uczestników spotkania,  „zwołanych” w części przez facebooka. Zaplanowano drugie spotkanie na dzień 15 grudnia 2016.
Na zaproszenie Fundacji Synapsis, w dniu 25 listopada A. Perzanowska wzięła udział, jako gość honorowy,  w konferencji szkoleniowej „DROGI i MOSTY. Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD”. Głównymi prowadzącymi szkolenie byli specjaliści z National Autistic Society, z Wielkiej Brytanii.

GRUDZIEŃ

W związku z obchodzonym w dniach 1-7 grudnia Tygodniem Autyzmu, w dniu 1 grudnia odbył się na Farmie DZIEŃ OTWARTY dla rodzin, a 2 grudnia DZIEŃ OTWARTY dla przedstawicieli władz i placówek. Frekwencja dopisała tylko pierwszego dnia. Edward Bolak zaprezentował  ponad 2 500 zdjęć i kilka krótkich filmów z zajęć w DCA.
W dniach 5-7 grudnia na zaproszenie Galerii Bronowice zorganizowaliśmy kiermasz w tzw. Sferze Super Bohatera. Koordynatorką kiermaszu była Jolanta Wójcikowska współpracująca z przybyłymi na kiermasz rodzicami osób z autyzmem oraz z uczestnikami zajęć i kadrą DCA.
8 grudnia A. Perzanowska i A. Konopacka (adwokat, członek Rady Fundacji) wzięły udział w zebraniu Porozumienia Autyzm-Polska w Warszawie. Po wyborach do nowej Rady Porozumienia ( w skład której ponownie weszliśmy, poza Fundacją Synapsis, Stowarzyszeniem Pro-Futuro, Krajowym Towarzystwem Autyzmu, Zarząd Główny, SPOA z Gdańska i SPOA z Zielonej Góry oraz Fundacją WSPÓLNY ŚWIAT) odbyło się spotkanie z Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i towarzyszącymi Mu osobami. Rzecznik z uwagą wysłuchał problemów naszego środowiska i wyraził gotowość pomocy. Po wyjeździe Rzecznika dyskutowano na temat proponowanej przez M. Jankowską  zmiany legislacyjnej.

Na zakończenie kilka informacji uzupełniających:
– z tytułu 1% podatku dochodowego otrzymaliśmy kwotę ponad 135 tys. zł; największe wpłaty zawdzięczamy Przyjaciołom i Rodzinom osób z autyzmem; bardzo dziękujemy!
– prowadziliśmy stałe zbiórki pieniężne podczas kwest, kiermaszów, prywatnych imprez (imieniny, ślub); także do Skarbony stacjonarnej na lotnisku;
–  prowadziliśmy prace remontowe na terenie hostelu, m.in. dzięki znaczącemu wsparciu Firmy Re-BAU; wymieniliśmy podłogi, wymalowaliśmy pokoje; planujemy ciąg dalszy remontu – w kolejnych latach;
– kadra miała w b.r. szansę na różnorodne, cyklicznie prowadzone  szkolenia;
– mieszkańcy i uczestnicy zajęć włączeni zostali do zajęć muzycznych i aktywnie uczestniczyli m.in. w karaoke (niestety, tylko raz w miesiącu- ze względów finansowych);
– podjęliśmy temat zaprojektowania budynku inwentarsko –gospodarczego (dla 20 owiec, 3 koni, 2 osiołków, kilkunastu kur) oraz wytyczenia drogi gospodarczej z wjazdem od nowej bramy (pracy tej podjęła się nieodpłatnie Wanda Wendorff i jej mąż, Zbigniew, rodzice Krysi, mieszkanki Farmy); realizacja projektu nie  jest aktualnie brana pod uwagę, tylko „kiedyś”, w bliżej nieokreślonej przyszłości  (jak nas życie nauczyło, projekt warto mieć „w zanadrzu”);
– prowadziliśmy nieustającą rekrutację kandydatów do zatrudnienia na różne stanowiska, głównie do Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia”; niestety, sytuacja kadrowo-finansowa w MDPS jest z każdym tygodniem trudniejsza. Brak wystarczających środków, brak chętnych do pracy… Martwimy się bardzo!
– od roku jest zatrudniona na kierowniczym stanowisku administracyjnym Beata Grotkiewicz, członek Zarządu Fundacji, pełnomocnik Zarządu ds. Personalnych. Z osobą Pani Dyrektor wiążemy duże nadzieje na profesjonalne zarządzanie 18-letnią (już!) Fundacją. Życzymy wytrwałości!

Alina Perzanowska