fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Aktualności

Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski nie żyje.

Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski przez wiele lat życzliwie towarzyszył działaniom Fundacji i całym sercem wspierał ideę tworzonej Farmy Życia. Brał udział w najważniejszych wydarzeniach Fundacji, wielokrotnie gościł w Więckowicach podczas jesiennych pikników „Dzień Farmera”.

 

Jedną z najbardziej wzruszających uroczystości była ceremonia poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę Farmy Życia, poprzedzona mszą święta odprawioną w intencji przyszłych mieszkańców Farmy i ich rodzin. Uroczystość ta miała miejsce w dniu 4 października 2003 roku, w Dniu Imienin Księdza Kardynała. Obecność tak ważnej Osoby i wspólna modlitwa, działały na nas wszystkich bardzo pokrzepiająco. Jak okiem sięgnąć otaczały nas puste pola i łąki, nie było wody, prądu, kanalizacji. Nie było nic, a chcieliśmy tak wiele!

 
Potem było jeszcze wiele spotkań, zarówno oficjalnych jak i nieoficjalnych. Do dziś wspominamy niezapowiedzianą – któregoś lata – wizytę na Farmie – po warzywa z uprawianego przez nas pola. Ksiądz Kardynał przyjechał, zrobił sobie sam kawę w biurze (nie pozwolił się obsłużyć), pospacerował, wziął koszyk z warzywami, odjechał radosny.

 

Takiego Go zapamiętamy: pogodnego, skromnego, życzliwego.
Czcigodny Księże Kardynale, dziękujemy za wieloletnią przyjaźń, za okazywaną życzliwość, za modlitwę. Żegnaj!