fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Wydarzenia 2018/2019 r.

Swięty Mikołaj na Farmie relacja z FB
Obchody Święta Niepodległości na Farmie Życia.
Relacja poniżej:

https://farma.org.pl/aktualnosci/swieto-niepodleglosci-na-farmie-zycia.html

***
6 X 2018 uczestnicy projektu licznie uczestniczyli w jubileuszowym pikniku z okazji 20-lecia Fundacji.
Jednym z punktów programu była wystawa powarsztatowa.

***

Warsztaty artystyczne na Farmie Życia 10-11 IX 2018
Podczas warsztatów artystycznych, które Edyta Rola-Marcinowska przygotowała dla beneficjentów Fundacji Wspólnota Nadziei we wrześniu 2018 roku, powstało kilkanaście obrazów. Wszystkie zostały wykonane techniką mieszaną na papierze: beneficjenci pokolorowali karton kredkami woskowymi a art-terapeutka nałożyła na to warstwę czarnego tuszu. Potem uczestnicy warsztatów – samodzielnie lub z niewielką pomocą terapeutów współprowadzących zajęcia – wydrapywali rylcami ornamenty wg własnego pomysłu (artystka zaznaczyła  jedynie okrąg
i średnice – szablon jednakowy dla wszystkich).
Technika zainspirowała Krystynę Wendorff  i Jerzego Michała Perzanowskiego: w drugim dniu warsztatów powstały dodatkowo dwie prace wykreowane według pomysłu autorów.
Wystawa złożona z 13 pracobrazów  będzie prezentowana podczas Pikniku na Farmie Życia
z okazji jubileuszu 20-lecia Fundacji. Jej integralną częścią będą fotografie dokumentujące dwudniowe warsztaty (fot. M.Herzog)
Edyta Rola Marcinowska jest wykładowczynią Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach; w  2015 roku otrzymała tytuł doktora sztuk plastycznych. Artystka eksperymentuje twórczo z włóknem naturalnym (tkanina unikatowa i miękka rzeźba); interesują ją również interdyscyplinarne formy działań arteterapeutycznych  i szeroko rozumiana  edukacja artystyczna. Od  lat  współpracuje z placówkami terapeutycznymi działającymi  na rzecz osób z autyzmem  (wystawy: Rozkrzycz autyzm  ,   …Bycie… współbycie ).
Artystka ukończyła Wyższą Szkołę Sztuki Stosowanej w Poznaniu na kierunku Malarstwo  (specjalizacja: Pracownia tkaniny przestrzennej i gobelinu prof. Urszuli Plewki-Schmidt) oraz Arteterapię w Łodzi (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna).


***

Zajęcia edukacyjne, ogrodnicze lub uspołeczniające organizujemy również  poza siedzibą Fundacji.  W czerwcu odbywały się one m.in. w palmiarni Uniwersytetu Rolniczego, czy na plaży miejskiej.


***

Od maja 2018, jak tylko dopisuje pogoda, uczestnicy projektu wyjeżdżają na zajęcia uspołeczniające do Kryspinowa.