fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Zamówienia w ramach projektu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
 W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu…”, informujemy, że z wykonawcą – Radio Taxi PARTNER Sp. z o.o.,  ul. Władysława Jagiełły 20/1,  31-711 Kraków zawarto umowę w dniu 02.07.2018 r.
 ***
 Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:
W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu…”, informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania, do Fundacji wpłynęła 1 oferta.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono wykonawcę usługi – Radio Taxi PARTNER Sp. z o.o.,  ul. Władysława Jagiełły 20/1,  31-711 Kraków. Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, cena przedstawionej oferty jest najniższa.
***
Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 28 czerwca 2018 r.
Szczegóły w załączonym dokumencie:
Zapytanie Ofertowe transport Ku samodzielnosci
***
Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie usługi rehabilitacji ruchowej z elementami fizjoterapii dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00
Szczegóły w załączonym dokumencie:
***
Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do składania ofert na ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00
Szczegóły w załączonym dokumencie:

***

Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r.
Szczegóły w załączonym dokumencie: