Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

W Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnościami łączymy się z całą społecznością osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z tegorocznym przesłaniem António Gutierreza, Sekretarza Generalnego ONZ „poszanowanie praw, reprezentacji i przywództwa osób z niepełnosprawnościami sprawi, że nasza wspólna przyszłość będzie lepsza. (…) Powinnyśmy budować partnerstwa, rozwiązywać problemy niesprawiedliwości i dyskryminacji, zwiększać dostęp do technologii i wzmacniać instytucje, aby tworzyć bardziej inkluzywny, dostępny i zrównoważony świat po COVID-19.”

Wszystkim naszym Przyjaciołom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, opiekunom, terapeutom i nauczycielom życzymy wytrwałości, odwagi i optymizmu w działaniu na rzecz poprawy jakości ich życia.

Serdecznie Was pozdrawiamy z Farmy Życia z Więckowic.