Muzeum Narodowe Kraków 4 VI-1 VII 2019

Muzeum Narodowe Kraków 4 VI-1 VII 2019

WARSZTATY ART-BRUT: wielowarstwowe interpretacje dzieł Henry’ego Moor’a.
Muzeum Narodowe Kraków 4 VI-1 VII 2019
Podczas 4 sesji warsztatowych, które Edyta Rola-Marcinowska, artystka i arte-terapeutka, przygotowała dla beneficjentów Fundacji Wspólnota Nadziei i poprowadziła w czerwcu 2019 roku, powstały prace plastyczne w różnych technikach. Warsztaty obejmowały zarówno działania grupowe – 10 uczestników – jak i różne formy pracy indywidualnej, polegającej na twórczej współpracy z arte-terapeutką. Punktem wyjścia było pojęcie „abstrakcja” – artystyczną instalację „…bycie …współbycie II” tworzą abstrakcyjne kompozycje malarskie. Są to obiekty w stylu art.-brut: dwuwymiarowe prace malarskie na kartonie oraz przestrzenne – malowane rzeźby ze styropianu i paper mache.
Warsztatowe spotkania arte-terapeutyczne są ukierunkowane na ćwiczenie umiejętności posługiwania się podstawowymi metodami stymulującymi rozwój postawy twórczej i uaktywnienie terapeutycznej roli działań artystycznych w usprawnianiu dysfunkcji psychofizycznych.
W warsztatach Muzeum Narodowym w Krakowie wzięli udział podopieczni Fundacji Wspólnota Nadziei: Gabrysia, Adam, Artur, Jerzy Michał, Marcin, Mariusz, Michał, Piotr, Robert i Zbyszek oraz Edyta – arteterapeutka, Paulina – Dział Edukacji MNK i terapeuci Fundacji.
Wystawa złożona z obrazów i form przestrzennych oraz fotografii (fot. M.Herzog) i filmu dokumentujących warsztaty miała miejsce 1 lipca 2019 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Edyta Rola Marcinowska jest wykładowczynią Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach; w  2015 roku otrzymała tytuł doktora sztuk plastycznych. Artystka eksperymentuje twórczo z włóknem naturalnym (tkanina unikatowa i miękka rzeźba); interesują ją również interdyscyplinarne formy działań arteterapeutycznych  i szeroko rozumiana  edukacja artystyczna. Od  lat  współpracuje z placówkami terapeutycznymi działającymi  na rzecz osób z autyzmem  (wystawy: Rozkrzycz autyzm  ,   …Bycie… współbycie ). Artystka ukończyła Wyższą Szkołę Sztuki Stosowanej w Poznaniu na kierunku Malarstwo  (specjalizacja: Pracownia tkaniny przestrzennej i gobelinu prof. Urszuli Plewki-Schmidt) oraz Arteterapię w Łodzi (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna).
NASZE PRACE: