fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Rekrutacja uczestników

Docelową grupę beneficjentów ostatecznych projektu stanowią:
a)10 dorosłych osób niepełnosprawnych z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami psychicznymi, z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będących mieszkańcami MDPS lub kandydatami do zamieszkania w MDPS i jednocześnie uczestnikami zajęć Dziennego Centrum Aktywności na Farmie Życia w Więckowicach, pochodzącymi głównie z Krakowa i powiatu krakowskiego (lub z innych powiatów województwa małopolskiego).
b)15 osób, będących rodzicami, opiekunami (prawnymi lub faktycznymi) BO z grupy docelowej z punktu „a)”.
Pozostałymi adresatami projektu będą:
a)150 osób – uczestników spotkania integracyjnego (tj. Pikniku na „Farmie Życia” w Więckowicach). Uczestnikami spotkania będą głównie osoby z autyzmem oraz ich opiekunowie i rodzice (nie będące uczestnikami z grupy docelowej z punktu 2.), a także mieszkańcy społeczności lokalnej, przedstawiciele władz administracji publicznej, a także pracownicy placówek i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym instytucji zaprzyjaźnionych i współpracujących z Fundacją oraz wszyscy inni zainteresowani działaniami na rzecz osób z autyzmem.
b)10 osób – kadra – personel merytoryczny bezpośrednio pracujący na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami psychicznymi, są to osoby zatrudnione w Ośrodku Farma Życia, w ramach którego utworzono MDPS „Na Farmie Życia” oraz Dzienne Centrum Aktywności.