fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Aktualności

Nie żyje Urszula Szewczyk

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Urszuli Szewczyk, osoby o wielkim sercu i zasługach dla środowiska rodzin osób z autyzmem.
Dwa tygodnie przed śmiercią była obecna na Jubileuszu 90-lecia urodzin p. Marii. Ciepło wypowiadała się o nadzwyczajnym talencie matematycznym Jej wnuczka, Jerzego Michała, w okresie Jego wczesnego dzieciństwa.  Kilkuletni Michał zostawał czasem w sekretariacie Zakładu Psychologii WSP, gdy Jego mama miała coś do załatwienia na uczelni.

Od początku włączyła się z pomocą w działalność zarejestrowanego w roku 1991 Krakowskiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Pierwszy tir z darami ze Szwecji, przeznaczonymi dla nowopowstałego Ośrodka Terapeutyczno -Szkolnego dla Dzieci Autystycznych, to Jej zasługa. Pozyskiwała od znajomych artystów obrazy na aukcje charytatywne KTA; wraz z innymi pracownikami Zakładu Psychologii aktywnie współdziałała podczas Konferencji Naukowych na temat autyzmu.
Aktywnie towarzyszyła działaniom naszej Fundacji. Życzliwie interesowała się sprawami środowiska rodzin, zawsze była gotowa do pomocy. Bardzo się cieszyła powstaniem Farmy Życia. Na nasze Pikniki Integracyjne i Koncerty Dobroczynne często zapraszała swoich znajomych polityków, prowadząc przy tej okazji rzecznictwo na rzecz osób z autyzmem.

Urszula Szewczyk została pochowana na Cmentarzu Rakowickim w dniu 6 kwietnia. Jej córka Agnieszka zwróciła się do uczestników pogrzebu o datki na rzecz naszej Fundacji, zamiast kwiatów na grób Mamy. Wzruszyliśmy się tym gestem i przesłaniem, że „Mama by sobie tego życzyła”. Dziękujemy Agnieszko.

Urszula pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Dziękujemy Ci Ulu za wszystko, co nam ofiarowałaś. Zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć, a Twoje wsparcie, czasem bardzo dyskretne, wzruszało nas do łez. Dziękujemy za Twoją przyjaźń, ciepło i wielkie serce.