Niech się spełnią! Kampania edukacyjna na rzecz osób dorosłych z autyzmem

Niech się spełnią. Kampania edukacyjna na rzecz osób dorosłych z autyzmem

Niech się spełnią! Kampania edukacyjna na rzecz osób dorosłych z autyzmem

Dwóch bohaterów w tym samym wieku – różne życzenia. Dlaczego pokazujemy ich w dniu 24 urodzin? To ważny dzień dla osób w spektrum autyzmu, ponieważ system znacznie ogranicza wtedy dla nich wsparcie. Dostęp do terapii, specjalistycznej opieki i pomocy mają organizować sobie od tej pory sami. W praktyce, nieustanna opieka spada dożywotnio na rodziców.
Zapotrzebowanie na kameralne miejsca zamieszkania i całodobowego wsparcia jest ogromne. Potrzeba małych domów w środowisku lokalnym, mieszkań wspomaganych, które zapewnią autonomię, rozwój, możliwość sensownej aktywności i pełnienia ról społecznych dla dorosłych z ASD. Według WHO, 1% społeczeństwa jest w spektrum, a całodobowej opieki potrzebuje w Polsce ok. 150 tys. osób. Jak dotąd, jedyną specjalistyczną placówką w Polsce, oferującą stałe miejsce pobytu jest Farma Życia.
Niestety, obecnie jesteśmy w stanie przyjąć tylko 10 osób. Nietrudno się pewnie domyślić, że wszystkie te miejsca są już dawno zajęte. Jedna placówka to zdecydowanie za mało, aby zakończyć problem mieszkalnictwa dla dorosłych osób, wymagających całodobowej opieki – szczególnie takich, które źle znoszą przeprowadzki.
Dlatego ruszamy z ogólnopolską kampanią społeczną pod hasłem Niech się spełnią. Jej celem jest edukacja i wzmocnienie empatii społecznej wobec potrzeb osób z autyzmem oraz ich rodzin.
Więcej na stronie >>> https://niechsiespelnia.pl/