fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

O Fundacji

O Fundacji

Fundacja Wspólnota Nadziei powstała w 1998 roku. Nadrzędnym celem jej powstania było utworzenie i prowadzenie Centrum Nauki i Życia “Farma”, ośrodka pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji oraz rekreacji dla dorosłych osób z autyzmem . Akt notarialny ustanowienia Fundacji podpisany został w dniu 20 lutego 1998 roku przez Witolda Dygonia i Jerzego Perzanowskiego, fundatorów. Rejestr sądowy Fundacji nastąpił w dniu 26 stycznia 1999 roku.

Kalendarium wydarzeń zawierają okolicznościowe foldery: folder wydany z okazji 10-lecia Fundacji Wspólnota Nadziei (wydarzenia do roku 2008 ) oraz wydany w b.r. folder z okazji 20-lecia Fundacji (wydarzenia do roku 2018).

Zobacz również:
Film o Fundacji, autorstwa Adeline Ong
Broszura wydana na 10-lecie Farmy Życia

Warto przeczytać:
J.Kossewska, A.Perzanowska, Dzieci stają się dorosłe – farmy dla osób z autyzmem w Konspekt, nr 18-19, Kraków 2004