fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

O Fundacji

Misja i cele

Misja

Misją Fundacji jest budowa systemu wsparcia dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dla ich rodzin.

Wsparcie to polega na zapewnieniu warunków do najpełniejszego rozwoju z wykorzystaniem indywidualnego potencjału osób z autyzmem, umożliwieniu samorealizacji i maksymalnego usamodzielnienia, doprowadzeniu do społecznego i zawodowego włączenia, uzyskaniu poczucia własnej wartości i dobrostanu.

Projekt Centrum Nauki i Życia FARMA, zwany aktualnie Farmą Życia, w całości wpisuje się w tworzony przez Fundację system wsparcia. Znaczącą rolę w tworzeniu tego systemu odgrywa również Hostel przy ul. Olsztyńskiej w Krakowie oraz realizowane projekty i zadania.

Cele

Działalność Fundacji zmierza do realizacji statutowych celów:

  • założenia ośrodka pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, a także zapewnienia niezbędnych środków dla działalności tego ośrodka oraz sprawowania pieczy nad jego działalnością, a w przyszłości do rozwoju sieci takich wspólnot jak FARMA ŻYCIA.
  • upowszechniania wiedzy o autyzmie i sposobach jego leczenia.
  • skupienia wokół Fundacji osób chcących pomóc bliźnim dotkniętym autyzmem.