fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

O Fundacji

Osoby i instytucje wyróżnione za zasługi

Osoby, organizacje i instytucje wyróżnione  statuetką SEMPER UTILI w związku z Jubileuszem 20-lecia Fundacji Wspólnota Nadziei w 2018  roku. 
Osoby:
 1. Leopold Zgoda
 2. Barbara Grodowska  
 3. Dorota Wąsik 
 4. Anna Konopacka
 5. Stanisław Myjak
 6. Joanna Kossewska
 7. Iwona Pisiewicz
 8. Ojciec Józef Bremer SJ
 9. Krzysztof Maj 

Organizacje:   

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Więckowicach
 2. Szkolne Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
 3. Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”
 4. Fundacja im. Brata Alberta

Instytucje: 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 2. Urząd Gminy Zabierzów
 3. Sołectwo w Więckowicach
 4. Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach
 5. Zakład Karny w Trzebini
 6. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych SPCG 

Statuetki zaprojektowane zostały przez Jacka Marię Stokłosę i wykonane przez Firmę Treko Laser w Skawinie. Dziękujemy za nieodpłatną pracę i poniesione koszty.