fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

1 procent

Dlaczego nam?

Dorosłe osoby z autyzmem tracą z wiekiem wsparcie i opiekę ze strony starzejących się rodziców. W Polsce dorosłe osoby z autyzmem są często skazane na wegetację w niedostosowanych zamkniętych placówkach i szpitalach psychiatrycznych, gdzie bezpowrotnie tracą swój potencjał, nieuchronnie ulegając psychicznej i fizycznej degradacji.
Przekazując 1% podatku Fundacji Wspólnota Nadziei wspomagasz prowadzenie Farmy Życia w podkrakowskich Więckowicach. Farma Życia jest pierwszą w Polsce i jak dotąd jedyną placówką stałego pobytu dla dorosłych osób z autyzmem. Farma Życia zapewnia godne życie dorosłym osobom z autyzmem, rehabilitację, edukację, aktywność społeczną, pracę i opiekę, dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, którego istotą są trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem, w nawiązywaniu kontaktów społecznych, w kontrolowaniu emocji. Autyzm jest niepełnosprawnością trwającą całe życie, w którym dzieciństwo to tylko krótki okres. Przynajmniej 1 mln obywateli Wspólnoty Europejskiej cierpi z powodu autyzmu.

 


Co zrobimy z 1%?

Środki pozyskane z 1% podatku przeznaczamy na rozbudowę i prowadzenie Farmy Życia.