fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Pomagają nam

2005

 • Akuna Polska
 • Aspekt Meble Biurowe
 • Candy Polska
 • Deger Sp. z o.o.
 • Elektrownia Skawina S.A.
 • Es – System S.A.
 • Euronova Sp. z o.o.
 • Kolporter Logistyka
 • Kopalnia Porfiru i Diabazu Sp. z o.o.
 • Kopalnia Wapienia Czatkowice
 • Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nawojowej
 • Pyramis S.A.
 • ROMB
 • Sęk
 • SKOK w Rzeszowie
 • Voestalpine Polska Sp. z o.o.
 • pani Stefania Wawro
 • Clod Sp. z o.o.
 • Czarna Trzynastka Krakowska ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej
 • Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach
 • Eden Spring Sp. z o.o.
 • Galeria Centrum Sp. z o.o.
 • Grupa Ratownictwa “K2” PCK
 • Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK
 • Grupa Teatralna Radwanek
 • Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
 • Sołectwo w Więckowicach