fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Klub Przyjaciół

W jakim celu stworzyliśmy Klub Przyjaciół?

Fundacja organizuje wiele działań na rzecz dorosłych osób z autyzmem. Stałe formy pomocy, w tym prowadzenie Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia” oraz Dziennego Centrum Aktywności to jedno z ważniejszych zadań, które realizujemy z największą starannością.

Specyfika pracy z dorosłymi osobami z autyzmem wymaga wysoce zindywidualizowanej opieki. Ideałem jest praca 1×1 (jedna osoba z autyzmem x jeden opiekun/trener). Obecnie jeden pracownik MDPS “Na Farmie Życia” ma pod opieką 2-3 osoby w ciągu dnia, a w nocy 5 mieszkańców.
Działania na rzecz dorosłych osób z autyzmem prowadzone są nieodpłatnie, zwykle w ramach realizowanych projektów. Wyjątek stanowi MDPS „Na Farmie Życia”, którego koszty pokrywane są z opłat mieszkańców i ich rodzin oraz dofinansowań z ośrodków pomocy społecznej. Możliwości finansowe mieszkańców i ich rodzin oraz dopłaty z ośrodków pomocy społecznej nie wystarczają na pokrycie całości kosztów funkcjonowania placówki.

  

Pomimo usilnych starań oraz wdrażania ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań wsparcie oferowane dorosłym osobom z autyzmem wymaga ciągłego dofinansowania. Do zamknięcia bilansu funkcjonowania samego MDPS „Na Farmie Życia” brakuje nam ok. 6.000 zł miesięcznie.

  

Na usługi bytowe i opiekuńcze składają się m.in.:

  • zapewnienie mieszkańcom MDPS wsparcia opiekunów w ciągu dnia (12 godzin),
  • zapewnienie opiekuna nocnego (12 godzin),
  • całodzienne wyżywienie,
  • opłaty za utrzymanie budynku (woda, prąd, ogrzewanie, środki czystości, itp.)
   
W przeliczeniu to zaledwie 20 zł dziennie, jakich nam brakuje do wsparcia jednego mieszkańca!
(6000 zł/miesiąc : 30 dni/miesiąc : 10 mieszkańców = 20 zł/ osobodzień)
Prosimy podaruj dorosłej osobie z autyzmem przynajmniej JEDEN dzień wsparcia!

Wpłać przynajmniej 20 zł w każdym miesiącu.

Dołącz do Klubu Przyjaciół FARMY ŻYCIA czyli do grupy osób, które systematycznie (co miesiąc) wspierają dorosłe osoby z autyzmem.