fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Pomagają nam

Włącz pay-roll

Payroll polega na jednorazowej i dobrowolnej deklaracji pracownika o comiesięcznym przekazywaniu określonej kwoty z pensji na konto Fundacji.

Dział księgowości firmy uwzględnia decyzję pracowników przy sporządzaniu listy płac:

  • odlicza zadeklarowaną sumę od poborów,
  • przekazuje Fundacji jako darowiznę celową.

Pracownik w każdym momencie może taką deklarację odwołać, zmienić wysokość darowizny lub jej przeznaczenie.

Jak włączyć pay-roll w swoim miejscu pracy (firmie lub instytucji)?

Jeśli jesteś pracownikiem firmy, to możesz przytąpić do formuły pay-roll sam lub z innymi współpracownikami. Wystarczy zrobić trzy małe kroki:
Krok 1: Pobierz (plik pdf) Deklaracja pay roll Farma Życia, wypełnij i podpisz deklarację. Skopiuj/zeskanuj deklarację.

Krok 2: Oryginał deklaracji przekaż do działu księgowości/kadr w swoim miejscu pracy.
Krok 3: Kopię/skan deklaracji prześlij na podany w niej adres mailowy Fundacji.

Na podstawie deklaracji pracodawca (np. księgowa, dział kadr) z Twojej pensji przekazywać będzie w każdym miesiącu na rzecz „Klubu Przyjaciół Farma Życia” zadeklarowaną przez Ciebie kwotę.

W kolejnym roku kalendarzowym pracownicy otrzymują od działu księgowości zaświadczenie o sumie przekazanych w poprzednim roku darowizn (możliwość odliczenia tych kwot od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT).

Jeśli jesteś właścicielem firmy i chciałbyś włączyć w swojej firmie CSR (np. pay-roll) we współpracy z Fundacją Wspólnota Nadziei, zapraszamy do kontaktu: biuro@farma.org.pl