fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Publikacje

Albumy aktywności społecznej i obywatelskiej

“Albumy aktywności społecznej i obywatelskiej” odzwierciedlają prawa z „Karty praw osób z autyzmem” (Uchwała sejmu RP z 12 lipca 2013 r.). Prawa te zostały objaśnione konkretnymi sytuacjami z codziennego życia. Sposób objaśniania (liczba i dobór przykładów z życia) wybrany został w wyniku konsultacji z osobami z ASD i ich rodzinami. Opracowane prawa z “Karty praw osób z autyzmem” zostały poprzedzone krótkim wprowadzeniem, które w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe zagadnienia w obszarach: państwo, obywatel, prawa obywatelskie oraz „Karta praw osób z autyzmem”.

Wprowadzenie i 19 albumów aktywności społecznej i obywatelskiej opracowane zostały w formie:
1. sekwencji instrukcji zdaniowych,
2. sekwencji piktogramów Systemu Sclera,
3. sekwencji kolorowych symboli Systemu ARASAAC.

Redakcja:

  • Alina Perzanowska, Spec. ds. autyzmu, Fundacja Wspólnota Nadziei
  • Edward Bolak, Spec. ds. autyzmu, Fundacja Wspólnota Nadziei
  • Maria Bozowska-Bolak, Spec. ds. opracowania albumów, Fundacja Wspólnota Nadziei

Recenzja:

  • Agnieszka Pilch, Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”
Copyright by Fundacja Wspólnota Nadziei
Więkowice, ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice
www.farma.org.pl
Powielanie materiałów jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.

Wersja papierowa:
Wydana w ramach projektu „Obywatele z autyzmem aktywni społecznie” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego.

Objętość 237 stron, format A4+, nakład 50 egz., Więckowice 2015 r.

 

Skład i redakcja graficzna: SINDRUK, Opole.

 

Wersja papierowa jest niedostępna.

Wersja elektroniczna:
Do bezpłatnego pobrania w systemie: