fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Publikacje

Broszury i foldery

  1. Farma Życia ma 10 lat! Publikacja wydana na 10-lecie Farmy Życia w ramach projektu “Edu-Autyzm” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, Kraków 2014
  2. Platforma internetowa dla osób z autyzmem. Publikacja wydana w ramach projektu “Edu-Autyzm” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, Kraków 2014
  3. Pracownik z autyzmem i mimo autyzmu. Doświadczenia i przykłady dobrych praktyk. Publikacja wydana w ramach projektu “Edu-Autyzm” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, Kraków 2014
  4. Wsparcie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem, Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, Kraków 2011
  5. Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, Kraków 2010