fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Publikacje

Dorośli z autyzmem

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Dorośli z autyzmem
Autor: Hugh Morgan
Tłumaczenie: Paweł Paszkowski (słowo wstępne i przedmowa), Elżbieta Krasodomska, Dorota Wąsik
Stron: 302
Format: 151 x 227
Oprawa: miękka
Wydano: Fundacja Wspólnota Nadziei, Kraków 2004
ISBN: 83-917718-2-2
Opis: Tytuł oryginału: Adults with autism: a guide to theory and practice (C)Cambridge University Press 1996 , (C)for Polish edition by Fundacja Wspólnota Nadziei

Publikacja finansowana ze środków Ambasady Królestwa Niderlandów w ramach programu małych grantów MATRA/KAP

Dorośli z autyzmem to pierwsza na polskim rynku monografia tego zagadnienia. Książka podejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne, rozpatrywane zarówno z lokalnego jak i międzynarodowego punktu widzenia. Kolejne rozdziały poświęcone są analizie skutków mało elastycznego sposobu myślenia i postępowania osób z autyzmem, ze szczególnym naciskiem na radzenie sobie w okresach przejściowych oraz w sytuacjach doświadczania straty. Poprzez praktyczne modele postępowania w pracy zawodowej i w dalszym kształceniu, farmakologiczne i edukacyjne podejścia do problemów zdrowia psychicznego, epilepsji i zachowań trudnych, dochodzimy do programu szkolenia dla praktyków pracujących w ośrodkach pobytu stałego.

Spis treści:
Słowo wstępne- Geraldine Peacock
Przedmowa – John Corbett i Hugh Morgan
Wstęp – Hugh Morgan

 1. Usługi dla dorosłych z autyzmem: porównanie sytuacji w różnych krajach – Hugh Morgan
 2. Filozofia leżąca u podstaw świadczenia usług dla dorosłych z autyzmem: krytyka stosowania wartości ogólnych w odniesieniu do konkretnej sytuacji – Hugh Morgan
 3. Ocena usług dla dorosłych z autyzmem: Autism Quality Audit and Accreditation Programme (Audyt Jakości i Program Akredytacji) – Hugh Morgan i Bob Reynolds
 4. Rozwijanie elastyczności u dorosłych z autyzmem – Rita Jordan i Stuart Powell
 5. Przywiązanie i strata: sytuacje zmian życiowych i przezywanie żałoby – Hugh Morgan
 6. Znaczenie wieku, statusu społecznego i płci dla osób dorosłych z autyzmem – Eve Matthews
 7. Organizacja modelu wsparcia dla dorosłych z autyzmem w ramach kształcenia ponadpodstawowego – Hugh Morgan, Gwenn Edwards, Lynn Mason
 8. Szkolenie zawodowe i organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z syndromem Aspergera i autyzmem: przykład Gloucestershire Group Homes – Alison Matthews
 9. Sprawowanie opieki zdrowotnej nad dorosłymi osobami z autyzmem – Gilian Wainscott i John Corbett
 10. Problemy psychiczne i behawioralne oraz leczenie farmakologiczne – David J. Clarke
 11. Ocena stylu percepcji i uczenia się jako podstawa przewidywania trudnych zachowań dorosłych z autyzmem i reagowania na nie – Hugh Morgan
 12. Praca z dorosłymi osobami z autyzmem w ośrodkach stałego pobytu: strategia szkolenia praktyków – Hugh Morgan

Posłowie: Przyszłe tendencje w rozwoju usług dla dorosłych z autyzmem w Wielkiej Brytanii – Hugh Morga

Dostępna w księgarni Wydawnictwa JAK