fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Publikacje

Jestem szczególny

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Jestem szczególny. Wprowadzenie dzieci i młodych osób w ich zaburzenie ze spektrum autyzmu.
Materiały informacyjno-szkoleniowe do użytku wewnętrznego.
Autor: Peter Vermeulen
Stron: 85
Format: A4
Oprawa: Miękka
Wydano: Fundacja Wspólnota Nadziei, Kraków 2004
Opis: Publikacja finansowana ze środków Ambasady Królestwa Niderlandów w ramach programu małych grantów MATRA/KAP.

Niedostępna