fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Publikacje

Niepospolici

Informacje bibliograficzne

Tytuł Niepospolici: praca, twórczość, realizacja czyli Wparcie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem
Opracowanie redakcyjne: Edward Bolak
Projekt graficzny okładki: Sławomir Sobczyk
Opracowanie graficzne i skład: Sławomir Sobczyk
Wydawca Fundacja Wspólnota Nadziei, 2011
ISBN 9788391771853
Liczba stron 99

Wersja elektroniczna:
Do bezpłatnego pobrania – TUTAJ