Podaruj 1,5% podatku

Podaruj 1,5% podatku Fundacji Wspólnota Nadziei

KRS 0000 11 58 68

Rozlicz PIT Online

Co zrobimy z 1,5% podatku?

Środki pozyskane z przekazanego 1,5% podatku przeznaczamy na rozbudowę i prowadzenie Farmy Życia.

Rozlicz PIT Online

Dorosłe osoby w spektrum autyzmu (ASD) tracą z wiekiem wsparcie i opiekę ze strony starzejących się rodziców oraz najbliższego środowiska. Wiele z nich z konieczności trafia do niedostosowanych  placówek opiekuńczych, gdzie przy braku adekwatnego do potrzeb wsparcia bezpowrotnie traci swój potencjał i nabyte wcześniej umiejętności. Wycofują się w swój wewnętrzny autystyczny świat, żyjąc w poczuciu nieustającego zagrożenia i zagubienia.

Przekazując 1,5% podatku Fundacji Wspólnota Nadziei wspomagasz prowadzenie Farmy Życia w podkrakowskich Więckowicach. Farma Życia jest pierwszą w Polsce i jak dotąd jedyną placówką stałego pobytu dla dorosłych osób w spektrum autyzmu, które wymagają znacznego całodobowego wsparcia. Zapewnia ona godne życie dorosłym osobom z ASD, w tym rehabilitację, edukację, aktywność społeczną, pracę i opiekę, dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Daje to mieszkańcom i uczestnikom zajęć na Farmie wielkie poczucie bezpieczeństwa oraz radość i satysfakcję z pełnionych ról i realizowanych zadań.

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, którego istotą są trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem, w nawiązywaniu kontaktów społecznych, w kontrolowaniu emocji. Spektrum autyzmu nie dotyczy wyłącznie dzieci, jest to niepełnosprawność o różnym stopniu nasilenia, która towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Dotyczy to przynajmniej 6 mln obywateli Wspólnoty Europejskiej.


Rozlicz PIT Online

UWAGA !

Informacja dla osób pragnących przekazać 1,5% Podatku na Fundację Wspólnota Nadziei Farma Życia.

Osoby pobierające rentę lub emeryturę, które nie mają odliczeń podatku są rozliczane automatycznie przez Urząd Skarbowy. System rozliczeniowy automatycznie NIE PRZEKAZUJE jednego procenta podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Jeśli w takim wypadku chcą Państwo przekazać dla nas 1,5% swojego podatku trzeba wypełnić PIT-OP (elektronicznie lub ręcznie).

Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie informacji innym osobom jak przekazać 1,5% podatku, którzy w ten sposób chcą wspomóc Fundację.

Wybierz odpowiednią opcję rozliczenia 1,5% podatku online

Opcja 1.

Rozlicz online PIT za 2023 r.

Aby rozliczyć PIT za 2023 r. online wystarczy kliknąć zielony przycisk „Rozlicz PIT Online” lub kliknąć w poniższe banery „PITax.pl Rozlicz PIT online” lub „Przekaż 1% Pobierz Formularz PIT”. Po kliknięciu otworzy się nowe okno, w którym można rozliczyć podatki online.

Opcja 2.

Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej.
e-Deklaracje stanowią część systemu e-Podatki realizowanego w ramach Projektu e-Deklaracje2, dostępnego poprzez stronę www.podatki.gov.pl, które umożliwiają składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej .

Opcja 3.

Pobierz i wypełnij odpowiednią deklarację podatkową PIT za rok 2023 klikając w poniższy baner „URUCHOM TERAZ e-pity on-line„.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego kreatora (formularze PIT: 28, 36, 36L, 37, 38 i 39):

W przypadku wypełnianego formularza w kreatorze e-pity (powyżej) numer KRS Fundacji Wspólnota Nadziei zostanie uzupełniony automatycznie.

Opcja 4.

Krok 1.
W deklaracjach pobranych w inny sposób wpisz numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Fundacji Wspólnota Nadziei0000115868 oraz obliczoną wartość 1,5% podatku w odpowiednich rubrykach np.:

 • PIT-28: aktualna wersja pole nr 23; KRS 0000 11 58 68 w pozycji 175, kwota obok w pozycji 176 obliczona wartość 1,5 procent
 • PIT-36: aktualna wersja  pole nr 28; KRS 0000 11 58 68 w pozycji 472, kwota obok w pozycji 473 obliczona wartość 1,5 procent
 • PIT-36L: aktualna wersja pole nr 17; KRS 0000 11 58 68 w pozycji 163, kwota obok w pozycji 164 obliczona wartość 1,5 procent
 • PIT-37: aktualna wersja pole nr 27; KRS 0000 11 58 68 w pozycji 132, kwota obok w pozycji 133 obliczona wartość 1,5 procent
 • PIT-38: aktualna wersja pole nr 14; KRS 0000 11 58 68 w pozycji 62, kwota obok w pozycji 163 obliczona wartość 1,5 procent
 • PIT-39: aktualna wersja pole nr 10; KRS 0000 11 58 68 w pozycji 48, kwota obok w pozycji 49 obliczona wartość 1,5 procent

Formularze podatkowe można pobrać TUTAJ.

Wartość 1,5% podatku obliczamy w następujący sposób:

Należny fiskusowi podatek trzeba podzielić przez 100, a otrzymaną kwotę (tj. 1,5%) zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół np. zamiast 57,65 zł wpisać 57,60 zł

Krok 2.
Złóż osobiście lub wyślij (najlepiej listem poleconym) wypełnionym i podpisanym PIT do swojego urzędu skarbowego w ustawowym terminie.

Czy wiesz, że…

 • 1,5% podatku można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie,
 • Nie można podzielić swojego 1,5% podatku na kilka organizacji,
 • Urząd Skarbowy przekaże wykazaną kwotę 1,5% podatku na konto naszej Fundacji (pomniejszoną o koszt przelewu),
 • Uwaga! Od 2022 roku zmianie uległy również przepisy dotyczące przekazywania 1,5% podatku na rzecz OPP przez emerytów i rencistów. ,,Emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP, nie musi składać żadnego wniosku. Wystarczy, że taki wniosek wypełnił w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w latach ubiegłych, a informacje w nim podane są aktualne. Wówczas, organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości 1,5% podatku należnego wykazanego w PIT-40A tej organizacji, którą emeryt lub rencista wybrał w poprzednich latach. Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym (nie składają zeznania PIT-37 albo PIT-36)”.
 • Darowizna na rzecz organizacji jest czym innym niż przekazanie 1,5% podatku. Choć faktycznie „darujemy” nasz podatek na rzecz organizacji, to urząd skarbowy traktuje tę czynność zupełnie inaczej. Nie należy w żaden sposób łączyć 1,5% na OPP z darowizną.

Rozlicz PIT Online

Koniecznie poinformuj nas, że 1,5% podatku zasili Fundację Wspólnota NadzieiWystarczy w wypełnianym formularzu wyrazić zgodę na przekazanie swoich danych adresowych. Wówczas będziemy mogli podziękować za wpłatę i poinformować jak wykorzystaliśmy środki pozyskane z wpłat Państwa 1,5% podatku.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Fundacji

Prosimy: 

Nie poprzestawaj na wsparciu Fundacji 1,5% podatku. Pomóż nam również w inny sposób TUTAJ.