fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Pomóź nam

Pomóż nam

Można bardzo wiele zrobić, by wesprzeć działania naszej Fundacji.

Fundacja Wspólnota Nadziei od ponad 20 lat wspiera dorosłe osoby z autyzmem, od 15 lat prowadzimy “Farmę Życia”, pierwszy i jedyny w Polsce, stacjonarny ośrodek dla dorosłych osób z autyzmem.
Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc!
Ważna jest dla nas nie tylko 
pomoc finansowa, ale również rzeczowa czy usługi nieodpłatnie świadczone na rzecz naszej Fundacji.

Wspierając naszą Fundację możesz przeznaczyć pomoc na następujące cele:
1.   Klub Przyjaciół Farmy Życia
2.   Darowizna na cele statutowe
3. Rozwijanie pasji i zainteresowań oraz różnych form rekreacji
Pomóż nam usprawnić i rozwijać usługi opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone osobom z autyzmem. Więcej informacji o możliwościach pomocy i rodzajach wsparcia zamieściliśmy w menu bocznym.
Zachęcamy do zapoznania się z możliwymi formami pomocy i wsparcia Fundacji.

Cieszymy się z każdej jednorazowej wpłaty.
Systematyczne, choćby niewielkie wpłaty cieszą nas jeszcze bardziej!

Wspomóż nas

Wszelkie propozycje dotyczące wsparcia Fundacji, działań fundraisingowych lub współpracy CSR, a także ewentualne problemy w funkcjonowaniu wpłat on-line proszę zgłaszać na adres: biuro@farma.org.pl