fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

2007

  1. Partnerstwo dla Rain Mana – Rain Man dla Partnerstwa, projekt realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt realizowany od czerwca 2005 do marca 2008 roku włącznie);
  2. Strategia na życie – integracja zawodowa i społeczna osób z autyzmem, finansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, projekt dwuletni (2006/2007);
  3. Prowadzenie mieszkania chronionego dla mieszkańców gminy Kraków, wsparcie realizacji zadania publicznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie wieloletnie: realizowane od 1.11.2005);
  4. Od Hostelu do Farmy: ku dorosłości osób z autyzmem, program PARTNER realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  5. Dzień Farmera – spotkanie dożynkowe, wsparcie realizacji zadania publicznego przez Gminę Zabierzów oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  6. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wsparcie realizacji zadania publicznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  7. Od terapii przez sztukę do aktywności zawodowej: organizacja i prowadzenie wielofunkcyjnej pracowni plastycznej i sztuki użytkowej w Domu na Farmie w Więckowicach, wsparcie realizacji zadania publicznego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej;
  8. Pracownia wiedzy i umiejętności – kompleksowe wsparcie dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, wsparcie realizacji zadania publicznego przez Małopolski Urząd Wojewódzki;
  9. Organizacja i prowadzenie pracowni plastycznej i sztuki użytkowej dla osób z autyzmem, projekt współfinansowany przez Fortis Foundation Polska;
  10. Organizacja i prowadzenie pracowni plastycznej i sztuki użytkowej dla osób z autyzmem na Farmie Życia w Więckowicach, wsparcie realizacji zadania publicznego przez Małopolski Urząd Wojewódzki.