fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

2008

 1. “Hostel na rzecz integracji społecznej – kompleksowe wsparcie dla osób z autyzmem i ich rodzin” – Urząd Miasta Krakowa
 2. Piknik Integracyjny “Dzień Farmera” – Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie
 3. “Kompleksowe wsparcie dla osób z autyzmem – zajęcia usprawniające w Hostelu i na Farmie Życia” – PFRON – PARTNER III
 4. “Dzień Farmera – Spotkanie dożynkowe” – Urząd Gminy Zabierzów
 5. “Farma Życia – rozwój na rzecz osób z autyzmem” – Krakowska Fundacja Komunikacji Społecznej
 6. “Oswoić świat -inicjatywy służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społ. Dzieci i młodzieży dotkniętych autyzmem i ich rodzin” FOP/ wnioskodawca KTA o/Białystok
 7. “Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem” – Wojewódzki Urząd Pracy (POKL 17.2.1/1/08)
 8. “W kierunku przedsiębiorstwa społecznego – pilotażowy program aktywizacji zawodowej osób z autyzmem” – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 9. “Farma szansą dla zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 10. “Chwila wytchnienia” – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 11. “Farma szansą dla zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Małopolski Urząd Wojewódzki
 12. “Spotkania integracyjne na Farmie” – Małopolski Urząd Wojewódzki
 13. “Seminarium kontaktowe Program “uczenie się przez całe życie” – GRUNTVIG
 14. “Share4More” – RaboBank
 15. “Kryształowa Maska” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej