fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

2009

  1. Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy dla osób z autyzmem na Farmie w Więckowicach. Zadanie zlecone przez GOPS w Zabierzowie na okres 1.07.2009- 30.06 2014. Opłaty za pobyt-od mieszkańców, dofinansowanie z MOPS ( w tym- opłaty rodziców).
  2. “Farma Życia – rozwój na rzecz osób z autyzmem”. Krakowska Fundacja Komunikacji Społecznej TViR. Termin realizacji: 04.2008 – 03.2009
  3. “Dzień Farmera – spotkanie dożynkowe”. Urząd Gminy Zabierzów (dofinansowanie zadania). Termin realizacji: 26.01.2009 – 30.10.2009
  4. “DIANA – Disability in sustainable Agriculture a New Approach for Training of practitioners”/ “DIANA- Niepełnosprawność w zrównoważonym rolnictwie: nowe podejście do szkolenia praktyków” w ramach Programu Gruntvig Uczenie się przez całe życie: Leonardo da Vinci. Partnerstwo w projekcie. Lider projektu: Wydział Rolniczy Uniwersytetu w Bolonii. Termin realizacji: 10.2009 – 09.2012
  5. “EDU-SERF: Education through serious fun”/” EDU-SERF: Uczenie się przez poważną zabawę” w ramach Programu Grundtvig Uczenie sie przez cale życie . Termin realizacji: 08.2009 – 07.2011. Partnerstwo w projekcie.
  6. “Life Farm”. Bryan Guinness Charitable Trust. Termin realizacji: 07.2009 – 12.2011. Dofinansowanie budowy drugiego domu na Farmie.
  7. “Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem”. Europejski Fundusz Społeczny w ramach POKL (finansowanie poprzez Wojewódzki Urząd Pracy). Termin realizacji: 1.08.2008 – 31.07.2010