fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

2010

 1. Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy dla osób z autyzmem  na Farmie w Więckowicach. Zadanie zlecone przez GOPS w Zabierzowie na okres 1.07.2009 – 30.06.2014.
 2. „Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia dorosłych osób z autyzmem” – Europejski Fundusz Społeczny w ramach POKL. Termin realizacji: 1.08.2008-31.07.2010
 3. „Wsparcie zatrudnienia dorosłych osób z autyzmem” – Europejski Fundusz Społeczny w ramach POKL. Termin realizacji: 1.01.2010-31.12.2011.
 4. “EDU-SERF:  Education through the serious fun” / “EDU-SERF: Uczenie się przez poważną zabawę” w ramach Programu Gruntvig UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. Termin realizacji: 08.2009-07.2011.
 5. „DIANA- Disability in sustainable agriculture: a new approach for training of practitioners” / “DIANA- Niepełnosprawność w zrównoważonym rolnictwie: nowe podejście do szkolenia praktyków” w ramach Programu Gruntvig UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE: LEONARDO DA VINCI. Partnerstwo w projekcie; lider- Wydział Rolniczy Uniwersytetu w Bolonii. Termin realizacji: 10.2009-09.2012
 6. „Life Farm”. Bryan Guinness Charitable Trust. Termin realizacji: 07.2009-12.2011. Dofinansowanie budowy drugiego domu na Farmie.
 7. “Dzień Farmera –spotkanie dożynkowe” . Termin realizacji: 09.2010. Dofinansowanie:  Urząd Gminy Zabierzów.
 8. „Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem- rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające na Farmie Życia- Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel- Dom w połowie drogi”. Termin realizacji: 01.2010-03.2010. 21 beneficjentów (DCA). Zadanie zlecone PFRON.
 9. „Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem- rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające na Farmie Życia- Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel- Dom w połowie drogi”. Termin realizacji: 02.2010-03.2010. 7 beneficjentów (HOSTEL, FARMA). Zadanie zlecone PFRON.
 10. „Budowa budynku mieszkalnego – zamieszkania zbiorowego (II etap Farmy Życia)….” Termin realizacji: 08.2010-12.2010. Środki PFRON będące w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
 11. „Budowa obiektu zamieszkania zbiorowego: II etap Farmy Życia…”. Termin realizacji: 07.2009-08.2012. Środki MRPO na lata 2007-2013.
 12. “LIFE FARM – essential strengthening and further development of a model rural community for adults with autism” . Termin realizacji: 2010-2012. Dofinansowanie Fundacji Holenderskiej.