fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

2011

 1. Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy dla osób z autyzmem na Farmie w Więckowicach. Zadanie zlecone przez GOPS w Zabierzowie na okres 1.07.2009 – 30.06.2014
 2. „Wsparcie zatrudnienia dorosłych osób z autyzmem” – Europejski Fundusz Społeczny w ramach POKL. Termin realizacji: 1.01.2010 – 31.12.2011.
 3. “EDU-SERF: Education through the serious fun” / “EDU-SERF: Uczenie się przez poważną zabawę” w ramach Programu Gruntvig UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. Termin realizacji: 08.2009 – 07.2011.
 4. „DIANA – Disability in sustainable agriculture: a new approach for training of practitioners” / “DIANA – Niepełnosprawność w zrównoważonym rolnictwie: nowe podejście do szkolenia praktyków” w ramach Programu Gruntvig UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE: LEONARDO DA VINCI. Partnerstwo w projekcie; lider – Wydział Rolniczy Uniwersytetu w Bolonii. Termin realizacji: 10.2009-09.2012
 5. „Life Farm”. Bryan Guinness Charitable Trust. Termin realizacji: 07.2009-12.2011. Dofinansowanie budowy drugiego domu na Farmie.
 6. “Dzień Farmera – spotkanie dożynkowe”. Termin realizacji: 09.2011. Dofinansowanie: Urząd Gminy Zabierzów.
 7. „Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem- rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające na Farmie Życia – Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel – Dom w połowie drogi”. Termin realizacji: 01.2010 – 03.2011. 21 beneficjentów (DCA). Zadanie zlecone PFRON.
 8. „Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem – rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające na Farmie Życia – Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel – Dom w połowie drogi”. Termin realizacji: 02.2010 – 03.2011. 7 beneficjentów (HOSTEL, FARMA). Zadanie zlecone PFRON.
 9. „Budowa budynku mieszkalnego – zamieszkania zbiorowego (II etap Farmy Życia)…” Termin realizacji: 08.2010 – 12.2010. Środki PFRON będące w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
 10. „Budowa obiektu zamieszkania zbiorowego: II etap Farmy Życia…”. Termin realizacji: 07.2009 – 08.2012. Środki MRPO na lata 2007-2013.
 11. “LIFE FARM – essential strengthening and further development of a model rural community for adults with autism”. Termin realizacji: 2010 – 2012. Dofinansowanie Fundacji Holenderskiej.