fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

2013

  1. “Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem – rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające na Farmie Życia – Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel – Dom w połowie drogi”. Termin realizacji: do marca 2013, środki PFRON.
  2. “Rehabilitacja społeczna i usamodzielnienie – całościowy system wsparcia osób z autyzmem”. Termin realizacji: kwiecień 2013-marzec 2014), środki PFRON.
  3. “Wsparcie osób z autyzmem II” – Działanie 1.3.6 POKL. Termin realizacji: do września 2013, projekt systemowy, lider PFRON.
  4. “PI – PWP Edu-Autyzm” – Działanie 7.2.2 POKL. Partnerzy: Belgijskie Stowarzyszenie WAI-NOT, Małopolski Związek Pracodawców. Termin realizacji: 01.09.2012-28.02.2015.
  5. “Spotkanie dożynkowe – Dzień Farmera”, dofinansowanie ze środków Gminy Zabierzów (09.2013).
  6. “W kierunku rynku pracy – aktywizacja zawodowa osób z autyzmem”. Urząd Marszałkowski. Termin realizacji: 1.08.2013-30.11.2013.