fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

2014

1. Rehabilitacja społeczna i usamodzielnienie – całościowy system wsparcia osób z autyzmem. Termin realizacji: kwiecień 2013 – marzec 2014, środki PFRON.
2. Rehabilitacja społeczna i usamodzielnienie – całościowy system wsparcia osób z autyzmem. Termin realizacji: kwiecień 2014 – marzec 2015, środki PFRON.
3. PI – PWP Edu-Autyzm – Działanie 7.2.2 POKL. Partnerzy: Belgijskie Stowarzyszenie WAI-NOT, Małopolski Związek Pracodawców. Termin realizacji: 01.09.2012-28.02.2015.
4. Spotkanie dożynkowe – Dzień Farmera, dofinansowanie ze środków Gminy Zabierzów termin realizacji: 09.2014.
5. Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem, finansowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, lider Fundacja Synapsis. Termin realizacji: 1.01.2013-30.09.2014.
6. Learning Groups-We Can Do It, projekt partnerski Grundtviga. Termin realizacji: 1.08.2012- 31.07.2014
7. L’Europe, c’est nous!, Projekt partnerski Grundtviga. Termin realizacji: 1.08.2013-31.07.2015
8.Budowa ścieżki zdrowia na Farmie Życia w Więckowicach w ramach konkursu grantowego “Wspieramy Sąsiadów “organizowanego przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o