fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Wzrost kompetencji funkcjonariuszy

Projekt „Wzrost kompetencji funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych w Krakowie w poszanowaniu praw dorosłych osób ze spektrum autyzmu” jest współfinansowany z Gminy Miejskiej Kraków.

Realizacja projektu została zakończona.

Cel:
Zwiększenie kompetencji 30 pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych w Krakowie w zakresie prowadzenia interwencji wobec osób z autyzmem (ASD) z pełnym zrozumieniem ich specyfiki oraz w poszanowaniu praw osób z ASD.

Odbiorcy:

  • 30 pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych w Krakowie.
Działania: 
1. Realizacja szkoleń (warsztatów) „Poszanowanie praw osób z autyzmem w interwencjach funkcjonariuszy służb mundurowych”
  • 3 listopada 2015 r. – warsztat w siedzibie Straży Miejskiej w Krakowie (ul. Dobrego Pasterza 116, Kraków).
  • 24 listopada 2015 r. – warsztat w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie (ul. H. Siemiradzkiego 24 Kraków).
Celem warsztatów jest wyposażenie w wiedzę o istocie ASD oraz specyficznych zachowaniach i potrzebach komunikacyjnych osób z ASD.

2. Opracowanie, wydanie i wyposażenie uczestników projektu w broszurkę kieszonkową „Specyfika osób z autyzmem: od rozumienia do interwencji”

Celem kieszonkowej broszurki (objętość 30 stron, format: A6) jest wyposażenie uczestników szkoleń w kieszonkowy mini-podręcznik przybliżający specyfikę zaburzeń autystycznych, potrzeby komunikacyjne osób z ASD oraz przybliżający prawa osób z ASD (na podstawie „Karty praw osób z ASD”).

Dodatkowo broszurka zostanie udostępniona w wersji elektronicznej do bezpłatnego pobrania (w zakładce Publikacje).

3. Nadanie tytułu „Instytucja przyjazna osobom z autyzmem”
Tytuł wraz z tabliczką pamiątkową: „Instytucja przyjazna osobom z autyzmem” nadawany jest w podziękowaniu za otwartość instytucji (komend) na potrzeby osób z ASD. Tytuł stanowi również potwierdzenie wzrost kompetencji kadry pracowników w kontakcie z osobami z ASD.

Dalsze oddziaływanie:
Szkolenie oraz broszurki pozwolą na poprawienie jakości ewentualnych interwencji osób z ASD i ich rodzin z poszanowaniem przysługujących im praw.